Footer 1

 • DeSkuul9

  In een omgeving van rust en natuur werken aan herstel. Bij elkaar in één huis, eigen huishouden, eigen groep

De Skuul zoekt nieuwe leden voor de cliëntenraad.

Lees meer

Stichting de Skuul is een zelfstandig GGZ instelling, gespecialiseerd in herstelondersteunende verslavingszorg.

De Skuul biedt al meer dan 40 jaar op een effectieve en succesvolle wijze een unieke behandeling aan mensen met een verslavingsprobleem.

Volgens ons is de cliënt de enige die zijn of haar eigen leven een andere wending kan geven. Daarbij hoort dat je jouw behandeling mede vorm geeft. Je leert bij ons daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. Onze bijdrage is dat we je helpen om zelf de regie over je leven te herwinnen of te versterken.We maken daarbij gebruik van cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering. Dat zijn bewezen effectieve behandelvormen.

De Skuul biedt verschillende soorten behandeling:

 • Zorg met verblijf
 • Ambulante behandeling
 • Gespecialiseerde begeleiding in de WMO

Welke behandeling voor jou geschikt is wordt in overleg bepaald op basis van jouw hulpvraag, de inschatting van de verwijzer (meestal de huisarts) en de inschatting die De Skuul maakt op basis van de intake.

Als de verslaving langdurig en ernstig is en er problemen zijn op meerdere leefgebieden is zorg met verblijf vaak geïndiceerd. Is de problematiek wat overzichtelijker dan komen we vaak uit op ambulante hulp,. Het onderscheid tussen ambulante hulp vanuit de zorgverzekeringswet of vanuit de WMO is niet haarscherp te definiëren.

Ieder mens is anders en leeft in andere omstandigheden, dus in de praktijk kijken we samen wat het meest passend lijkt.

De Skuul werkt op maat en de behandeling is gericht op het herwinnen of versterken van de van de regie over je eigen leven. We lossen je probleem niet op, maar we helpen je om zelf je probleem op te lossen. We ondersteunen je herstel. Op de Skuul vinden we het belangrijk dat belangrijke naasten bij je behandeling betrokken zijn.

Een veilige omgeving is belangrijk. We praten met onze cliënten, niet over onze cliënten.

Lees onze privacyverklaring

Zorg met verblijf

De Skuul heeft een woonboerderij, voor mannen en vrouwen, die hun problemen met en rond het gebruik van alcohol, drugs, medicijnen en gokken (nog) niet kunnen hanteren.

Er wordt gewerkt in twee groepen van maximaal acht personen (bewoners), die met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leefgroep.

De leefgroepen zijn bedoeld voor mensen die een nuchter leven willen gaan leiden. Op De Skuul wordt niet gebruikt.

Ambulante behandeling

Voor inwoners van Texel en de kop van Noord Holland bieden we ook individuele ambulante trajecten aan voor mensen met een verslavingsprobleem. Deze behandelingen kunnen plaats vinden bij de cliënt thuis (voor de Texelaars), op De Skuul of op een neutrale locatie. We bespreken met je wat het beste past op jouw situatie.

Afhankelijk van de ernst van het probleem waarvoor je hulp zoekt bieden we de behandeling aan vanuit de gespecialiseerde GGZ (SGGZ) of de generalistische basis-GGZ (GB-GGZ).

Gespecialiseerde begeleiding (WMO)

De Skuul geeft begeleiding bij het weer onder controle krijgen van verslaving. Het doel is om de eigen regie over het leven terug te krijgen. Gespecialiseerde begeleiding wordt vaak ingezet in combinatie met andere ondersteuning vanuit de WMO.

De Skuul heeft een overeenkomst met de gemeenten Texel, Den Helder en Schagen voor WMO begeleiding bij verslavingsproblematiek.

Vooralsnog bieden we begeleiding in de thuissituatie alleen op Texel aan.

tuv klein
De Skuul draagt het keurmerk Basis-GGZ in 2019

Impressie van De Skuul

Ex-bewoner aan het woord

de Skuul op tv RTL4

Een behandeling bij de Skuul heeft als belangrijke kenmerken:

 • een laagdrempelige, ambulante behandeling met daaraan gekoppeld verblijf op locatie.
 • een unieke wijze van behandeling van zowel het verslavings- als het leefprobleem
 • een grote mate van zelfsturing en (weer) nemen van verantwoordelijkheid
 • een grote nadruk op het creëren van hoop en perspectief met een positief beleefde identiteit
 • het (opnieuw) opbouwen van sociale netwerken
 • het responsief vermogen van bewoners aanspreken
 • zorg dragen voor ontwikkelen van individuele herstelpaden waarin wonen en werk en zingeving als uitkomstmaat worden gehanteerd
 • een groepsgerichte behandeling waarin de bewoner de regie heeft en de behandelaar de coachende rol
 • betrokkenheid van naasten bij de behandeling
 • de mogelijkheid om te komen voor dagbehandeling
 • een nazorgprogramma met terugkomdagen en blijvend de mogelijkheid om te bellen, langs te komen of een paar dagen te logeren

De nieuwsberichten

Publicaties