Footer 1

Basis GGZ

DeSKuul4

De Basis ggz van De Skuul is een behandeling voor cliënten met (het vermoeden van) een verslavingsprobleem waarbij de problematiek licht of matig is.

Vergoeding en kosten

De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Let op: Als je verzekerd bent bij Ditzo, De Amersfoortse of DSW heb je vooraf toestemming nodig van je verzekeraar. Wij helpen je om die toestemming te krijgen. De ervaring leert dat die toestemming er meestal komt, maar dat dit soms weken duurt.

De behandeling komt ten laste van je eigen risico. Voor 2019 bedraagt dit € 385,-. Let op: Het kan zijn dat je een hoger eigen risico hebt afgesproken, check voor de zekerheid je verzekeringspolis!

Voor cliënten met een ernstige verslaving is de Basis GGZ niet geschikt, deze cliënten worden beter geholpen in de gespecialiseerde ggz.

Aanmelding Basis GGZ

Je kunt jezelf  aanmelden door te bellen, een mail te sturen, of door je aan te melden via Stichting De Skuul-Karify, dit is ons online platform.

Voor behandeling in de Basis ggz heb je een verwijzing door een huisarts nodig. Zodra de verwijsbrief bij ons binnen is krijg je toegang tot de intakemodule op de website. Daar kun je met behulp van een vragenlijst aangeven wat je probleem is met middelengebruik, hoe je situatie is en wat er verder nog speelt. We vragen dit van je zodat we goed voorbereid een kennismakingsgesprek met je kunnen voeren. Zodra je de vragen hebt beantwoord wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

mailadres: info@deskuul.nl               telefoon: 0222-319413

Wachttijden

Na ontvangst van de verwijsbrief kun je binnen 2 werkdagen starten met de intake via de website. Zodra je hiermee klaar bent maken we een afspraak voor de kennismaking. Het streven is die afspraak uiterlijk binnen 3 weken te laten plaats vinden. Als dat onverhoopt niet lukt overleggen we met je. Als je niet wilt wachten verwijzen we je naar een andere zorgverlener. De actuele wachttijd vindt je rechtsboven op de pagina.

Zorgbemiddeling

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met ons. Je kunt ook je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je eigen zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact een intake gesprek krijgt met een zorgaanbieder en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).’.

Kennismaking en intake

In dit gesprek maak je kennis met de behandelaar.

Aan de hand van de vragenlijsten die je hebt ingevuld bespreek je met de behandelaar hoe de behandeling er uit komt te zien en maken jullie een gezamenlijk plan voor de behandeling en afspraken over het aantal gesprekken en de huiswerkopdrachten.

Behandeling

De Skuul behandelt volgens de landelijk afgesproken standaard: cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken. Maar we maken de behandeling wel op maat. Cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik is een een geprotocolleerde behandelvorm waarvan de effectiviteit is bewezen. Lees meer  informatie over deze behandelvorm en wat daarin aan de orde komt.

DeSKuul3

Belangrijke naasten

De ervaring leert dat het belangrijk is mensen uit je naaste omgeving te betrekken bij de behandeling. Het is belangtrijk dat zij begrijpen met welke verandering je bezig bent.  Dan kunnen zij op moeilijke momenten ook dat belangrijke steuntje in de rug bieden. Daar hebben we geen blauwdruk voor. Op basis van je persoonlijke situatie bespreek je met je hulpverlener wie je bij de behandeling wilt betrekken en hoe je dat wilt doen. Je kunt daarbij natuurlijk wel gebruik maken van de kennis  van herstelgericht werken die de Skuul de afgelopen 40 jaar heeft vergaard.

Het kan ook zijn dat je te weinig mensen om je heen hebt die je kunnen steunen. Als je sociale netwerk wilt uitbreiden kunnen we daar ook bij helpen.

Lees ook de cliëntwaardering over het betrekken van familie en naasten

Samenwerking

De Skuul werkt samen met een groot aantal organisaties in de regio Noord Holland Noord, onder andere met Vicino. Daarnaast werken we samen in het Texelzorg overleg, onder andere in het kader van de WMO. De Skuul heeft een contract met de Gemeenten Texel, Den Helder en Schagen.

De Skuul heeft ook een intensieve samenwerking met een huisartsenpraktijk op Texel.

In overleg met jou kunnen we informatie delen met andere hulpverleners. Hierbij geldt dat jij de regie hebt over met wie wij informatie delen. We bespreken dit in ieder geval met je tijdens de intake, maar desgewenst ook later in de behandeling.