Footer 1

Behandeling Basis-GGZ

Werkwijze

De Skuul behandelt volgens de landelijk afgesproken standaard: cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken. Maar we maken de behandeling wel op maat. Binnen het protocol is daarvoor voldoende ruimte. Alleen jij kunt je eigen gedrag veranderen in de richting die je wilt. Daarom is het belangrijk dat je de regie hebt over je behandeling. Jij levert de wil en de energie om te veranderen, wij leveren onze kennis en ervaring en samen werken we aan je herstel.

Bewezen effectief (evidence based)

Het protocol van cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik is speciaal ontwikkeld voor  behandeling bij verslavingsproblemen en is bewezen effectief.

Afhankelijk van de ernst van je probleem spreken we een korte behandeling van 5 bijeenkomsten of een langere van van 9-13 bijeenkomsten af. De groepsvariant van cognitieve gedragstherapie is er ook in een korte of lange versie.

Lees hier welke kwaliteitsstandaarden wij hanteren.

Opzet behandeling

In het eerste gesprek wordt de informatie uit de intake besproken en maak je afspraken over de behandeling met je behandelaar.

In de gesprekken daarna komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Analyse van de functie van het gebruik.
  • Bespreken van nadelen van middelengebruik of gokken.
  • Bespreken van voordelen van de beoogde gedragsverandering.
  • Inzichtelijk maken van ‘trek’ als een uitlokker van gebruik.
  • Het bepalen van een haalbaar veranderdoel.
  • Aanleren van zelfcontrole maatregelen.
  • Leren omgaan met ‘trek’ (craving), moeilijke momenten.
  • Maken van een terugvalpreventieplan.

Tussen de gesprekken maak je opdrachten of oefeningen via de e-Health website van de Skuul. De combinatie van gesprekken en oefeningen doen in de E-Health omgeving noemen we blended care. We bepalen samen hoe dat er precies uitziet.

Elk gesprek begint met een korte terugblik op het vorige gesprek en de periode die sinds dat gesprek verlopen is. Na een aantal gesprekken evalueer je met je behandelaar hoe ver je al bent op weg naar het doel van je behandeling.

De behandeling kan individueel zijn of in groepsverband. In beide varianten wordt verwacht dat je via de website huiswerk maakt. Als dat in jouw geval onmogelijk is kun je dat tijdens de intake bespreken en dan zoeken we samen naar een oplossing.

De Skuul werkt met het behandelplatform van Karify. Dit is een beveiligde website waarin je de huiswerkopdrachten maakt die bij het behandeltraject horen. Naast een aantal standaard oefeningen zijn er ook extra oefeningen die de behandelaar in overleg met jou beschikbaar maakt. Alle oefeningen en opdrachten die je maakt blijven voor jou beschikbaar, ook na afloop van de behandeling. Dat geldt ook voor de intake, het behandelplan en de evaluaties. Die informatie kan alleen door jou en je behandelaar worden gezien.