Footer 1

Cliëntervaringen

Basis GGZ is een nieuw product van de Skuul. Er zijn nog geen afgeronde behandelingen. Op de website vind je reacties van cliënten die de behandeling in de gespecialiseerde GGZ hebben doorlopen. Dit zijn beelden uit een documentaire van enige jaren terug, maar die  geven een goed beeld van de werkwijze van De Skuul.

De jaarlijkse uitkomsten van de CQ-i, een vragenlijst waarmee we cliëntwaardering meten vind je op de pagina cliëntwaardering