Footer 1

Cliëntwaardering

De Skuul meet de waardering door cliënten via de CQ-index, een vragenlijst die elke cliënt na afloop van de behandeling krijgt voorgelegd.

In 2018 kreeg De Skuul van haar cliënten het rapportcijfer van 8,5. De hoogste drie scores*) waren er voor:

  • Mogelijkheid betrekken familie of naasten 93,6%
  • Bereikbaarheid behandelaar: 91,8%
  • Uitvoering behandeling 91,4%

De Skuul is zelf tevreden over de scores van 82,5% op Samen beslissen en 88% voor Bejegening.
Een aandachtspunt voor ons blijft de informatie over de vragenlijsten die we afnemen. Ondanks onze inspanningen om uit te leggen waarom we ze afnemen, waarderen onze cliënten ons daar met onvoldoende (51%).

*) de score geeft het gemiddelde van het behaalde aantal punten per categorie vragen weer. Bijvoorbeeld bij de vraag: “wat vind je van de bejegening 1 zeer slecht – 5 zeer goed” betekent een score van 80% dat er gemiddeld een 4 is aangekruist.