Footer 1

Cliëntwaardering

De Skuul meet de waardering door cliënten via de CQ-index, een vragenlijst die elke cliënt na afloop van de behandeling krijgt voorgelegd.

In 2017 kreeg De Skuul van haar cliënten het rapportcijfer van 8,9. De hoogste drie scores*) waren er voor:

  • Bejegening: 98%
  • Mogelijkheid betrekken familie of naasten 98%
  • Uitvoering behandeling 96%

De Skuul is zelf tevreden over de score van 88% op Samen beslissen.
Een aandachtspunt voor ons is de informatie over de vragenlijsten die we afnemen, onze cliënten waarderen ons daar met een mager zesje (63%). Dat gaan we in 2018 beter doen.

*) de score geeft het gemiddelde van het mogelijke te behalen aantal punten weer. Bijvoorbeeld bij de vraag: “wat vind je van de bejegening 1 zeer slecht – 5 zeer goed” betekent een score van 80% dat er gemiddeld een 4 is aangekruist.