Footer 1

De-Skuul-3

“De omgeving werkt zeer mee aan de genezing”

Het beroep dat wordt gedaan op eigen motivatie en eigen verantwoordelijkheid om van alcohol los te komen en een nieuwe invulling aan je leven te geven heeft mij persoonlijk erg geholpen.

Ervaring van de medewerkers en de persoonsgerichte en systeemtheoretische benadering levert naar mijn mening goede resultaten op. De omgeving waar de mogelijkheid bestaat om “los te komen” van het leven dat je hebt geleid, werkt zeer mee aan de genezing. De kleinschaligheid en de intensiteit die dit met zich meebrengt genezen eveneens” (H.v.A.)

, , , , , , ,

Comments are closed.