Footer 1

De Skuul Texel

“De terugkomdagen zijn telkens opnieuw een beleving van thuiskomen”

Als oud-bewoner maak ik zeer frequent gebruik van de zeswekelijkse terugkomdagen. De reis, het groepsgesprek en het meestal bondige contact met de staf geven me telkens opnieuw een beleving van thuiskomen. Een letterlijke retraite naar de essentie van mijn verblijf daar.

Op zo’n pelgrimage, eens in de zes weken, in de trein en op de boot wordt ik me weer bewust van de heilzame distance die ik telkens weer ervaar bij het passeren van de Mokbaai. Deze fysieke identificatie met de plek en de daaraan verbonden traditie is voor velen van onvermoede en onschatbare waarde.

Ik ben in 2008 opgenomen geweest bij deSkuul, en inmiddels alweer een aantal jaren volledig werkzaam als docent op een Hogeschool.” (P.v.’t H.)

, , , , , , ,

Comments are closed.