Footer 1

  • DeSkuul9

    In een omgeving van rust en natuur werken aan herstel. Bij elkaar in één huis, eigen huishouden, eigen groep

Hoe het allemaal begon

In 1978 stelde oud-burgemeester van Texel, dhr. W. H. Sprenger, zijn huis op Texel ter beschikking aan de Jellinek Kliniek te Amsterdam. Dit alles met de bedoeling om het huis gedurende twee jaar ter beschikking te stellen ten goede van mensen met een alcoholprobleem.

In de afgelopen 34 jaar is er een krachtige en robuuste werkwijze ontwikkeld voor de behandeling van ernstige (alcohol) afhankelijkheidsproblematiek.

Aan dhr. D. Postma, gepensioneerd directeur van de Jellinek Kliniek, en ervaringsdeskundige, werd opdracht gegeven om een vorm van behandeling of nazorg te bedenken die geschikt zou zijn om in dit huis aan te bieden. Vervolgens werd er een team geformeerd samen met een huisarts, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een ervaringsdeskundige.

Zo ontstond een vernieuwend concept voor langdurig verslaafden die al veel therapie hadden gehad maar toch niet konden leven zonder gebruik. Het bij elkaar plaatsen van een groep mensen in een huis en ze een eigen huishouding te laten voeren, zonder gebruik van middelen, bleek een uitstekende manier om ‘de mens’ beter te laten functioneren en weer terug te laten keren in de maatschappij.

De behandeling levert al jarenlang ongeëvenaarde resultaten op.

 

In de behandeling spelen zelfhelp/zelfmanagement, samenwerking met zelfhulpgroepen en ervaringsgerichte psychotherapie een essentiële rol.

deSkuul behoorde in het verleden tot het Arkin concern. De Raad van Bestuur van Arkin heeft vanwege strategische overwegingen echter besloten om de, in zijn soort unieke, Texelse vestiging per 1 april 2012 te sluiten.

Een aantal van de in de vestiging werkzame professionals heeft besloten om het beproefde concept én de vestiging voort te zetten, en mogelijk uit te breiden. Hun overtuiging is dat het concept juist in deze snel veranderende tijden meer dan voldoende bestaansrecht heeft.

Per 1 oktober 2012 is deSkuul een volledig zelfstandig GGZ instelling geworden.