Footer 1

Kosten en vergoeding

Eigen bijdrage

 

Tijdens de behandeling bij De Skuul verblijf je in het huis samen met medebewoners. Gedurende de dag (09.00-17.00 u.) zijn de behandelaren aanwezig. ’s Avonds en ’s nachts zijn zij alleen in noodgevallen oproepbaar.

Voor het verblijf (slapen, eten, drinken) betaal je maandelijks € 155,-

De Skuul is een instelling voor herstelondersteunende verslavingszorg en levert Specialistische  geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) en Generalistische basiszorg (BGGZ).

 

Dit betekent dat wij langdurige tweedelijns zorgtrajecten bieden maar ook kortdurende eerstelijns behandelingen. Voor deze zorg ben je wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering.Uiteraard geldt hier een wettelijk vastgesteld eigen risico.

Alle verzekeraars behalve DSW vergoeden de behandeling bij De Skuul

De Skuul declareert de behandeling rechtstreeks bij jouw verzekeraar. 

Als je verzekert bent bij De Amersfoortse of Ditzo dan moeten wij vooraf financiering aanvragen voor jouw behandeling. De wachttijd kan dan wat langer zijn.

LET OP: Wij hebben het productieplafond bereikt voor mensen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis. De Skuul heeft Zilveren Kruis tevergeefs verzocht meer behandelen te vergoeden. Zie de reactie van Zilveren Kruis.

Als je verzekerd bent bij Zilveren Kruis kun je vanaf 1 januari 2018 weer bij De Skuul terecht. Wij begrijpen het als je daar niet op wilt wachten. Je kunt bij Zilveren Kruis zorgbemiddeling aanvragen.

 

Als toegelaten instelling is De Skuul opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22-220531. Met deze unieke code zijn wij voor alle zorgverzekeraars in Nederland herkenbaar als erkende GGZ zorgaanbieder. De zorgfinanciering gebeurt volgens een stelsel dat is gebaseerd op de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De tarieven hiervoor zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

Meer informatie hierover vind je hier!

Voor een correcte verwerking van de administratie door je zorgverzekeraar is het belangrijk dat je bij je eerste bezoek een verwijsbrief van je huisarts meebrengt. Deze verwijsbrief moet gericht zijn aan De Skuul voorzien van rede van verwijzing, handtekening/stempel en een datum. Ook dien je altijd je zorgpas en een paspoort, id-kaart of rijbewijs mee te nemen naar de eerste afspraak.