Footer 1

Kwaliteitsstandaarden

De Skuul verbetert haar kwaliteit voortdurend. Dit doen wij onder andere door zorgstandaarden die van toepassing zijn te implementeren.

De volgende zorgstandaarden zijn door de Skuul geïmplementeerd:

Model voor een cliëntgericht zorgplan.

Het behandelplan van De Skuul is gebaseerd op dit model. Bij ons ben je zelf de eigenaar van je behandelplan. Je bepaalt zelf aan welke doelen je wilt werken en hoe je dat doet. We helpen je zo nodig om uit te vinden wat je wilt bereiken en hoe je dat conreet maakt. 

Generieke module Herstelondersteuning

Op het Mind platform vind je het visiedocument Focus op gezondheid De module herstelondersteuning is daar grotendeels op gebaseerd. Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Het gaat om de mens, niet om het etiket (de diagnose)
  • Doel van de behandeling is zelf de regie over je leven te herwinnen, ontdek je eigen kracht.
  • Beslissingen over de behandeling worden gezamenlijk genomen.
  • Naasten worden, als je dat wilt, bij de behandeling betrokken.

Er is van deze module geen cliëntenversie te vinden. De volledige module vind je hier

Zorgstandaard problematisch alcoholgebruik

Ook van deze standaard is geen cliëntenversie te vinden. De volledige standaard vind je hier

We baseren ons op de richtlijnen voor stoornissen in het gebruik van cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstacy en benzodiazepines. Maar we volgen die niet onverkort. Zo voeren we geen controles op alcohol en drugsgebruik uit. Op De Skuul gaan we uit van afspraken, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid.