• Rust en natuur in de direct omgeving van deSkuul

    Een grote mate van zelfsturing en (weer) nemen van verantwoordelijkheid

Het ‘draaiboek’ over het eigen leven zo veel mogelijk terug geven aan de persoon zelf. Dat is de aanpak van deSkuul. 

Belangrijk is dat de bewoners weer zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leven. Dat wordt hen door de medewerkers steeds voorgehouden. De bewoners worden begeleid tijdens een intensieve behandeling, maar regelen heel veel zelf.

’s Avonds en in het weekend is de begeleiding alleen telefonisch oproepbaar en niet aanwezig op deSkuul. De twee woongroepen van maximaal acht bewoners runnen hun ‘gezin’ dan geheel zelfstandig.

Bewoners worden benaderd als mens en niet als cliënt. Het gezin (familie of andere voor de bewoner belangrijk personen) worden nadrukkelijk betrokken bij de behandeling. Een belangrijk punt is ook dat bewoners op Texel echt even los zijn van ‘Nederland’ oftewel los van hun eigen leefomgeving c.q. leefmilieu.

Het einddoel is altijd: mensen weer in hun eigen kracht krijgen.

Zelf weer regie leren nemen over het eigen leven met behulp van lotgenoten in een 24 uurs setting. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld met lotgenoten, maar ook het weer opbouwen van een responsief, sociaal netwerk, zorgt ervoor dat onze aanpak ongeëvenaard veel succes heeft.

Uit onderzoek is gebleken dat 87% van de cliënten het resultaat van de behandeling positief waardeert.

deSkuul maakt deel uit van een netwerk van ambulante zorgtrajecten. Daarnaast werken we nauw samen met zelfhulpgroepen. Per jaar worden 60 à 80 cliënten met een gemiddelde verblijfsduur van 4 maanden opgenomen. Na een éénmalig verblijf heeft 50% voldoende herstelcompetenties ontwikkeld om het leven zelfstandig weer vorm te geven. De deelname aan terugkomdagen als extra ondersteuning is groot.

Uit onderzoek is gebleken dat 87% van de cliënten het resultaat van de behandeling positief waardeert. Onze aanpak krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 8,1 en maar liefst 100% zou anderen aanraden bij deSkuul hulp te zoeken.