Footer 1

  • Rust en natuur in de direct omgeving van deSkuul

    Een grote mate van zelfsturing en (weer) nemen van verantwoordelijkheid

Deze pagina geeft informatie over de intensieve behandeling die De Skuul biedt in de Gespecialiseerde GGZ.

Kijk voor informatie over de minder intensieve behandeling op de pagina over Basis-GGZ

Het ‘draaiboek’ over het eigen leven zo veel mogelijk terug geven aan de persoon zelf. Dat is de aanpak van deSkuul. 

Belangrijk is dat de bewoners weer zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leven. Dat wordt hen door de medewerkers steeds voorgehouden. De bewoners worden begeleid tijdens een intensieve behandeling, maar regelen heel veel zelf.

’s Avonds en in het weekend is de begeleiding alleen telefonisch oproepbaar en niet aanwezig op deSkuul. De twee woongroepen van maximaal acht bewoners runnen hun ‘gezin’ dan geheel zelfstandig.

Bewoners worden benaderd als mens en niet als cliënt. Het gezin (familie of andere voor de bewoner belangrijk personen) worden nadrukkelijk betrokken bij de behandeling. Een belangrijk punt is ook dat bewoners op Texel echt even los zijn van ‘Nederland’ oftewel los van hun eigen leefomgeving c.q. leefmilieu.

Het einddoel is altijd: mensen weer in hun eigen kracht krijgen.

Zelf weer regie leren nemen over het eigen leven met behulp van lotgenoten in een 24 uurs setting. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld met lotgenoten, maar ook het weer opbouwen van een responsief, sociaal netwerk, zorgt ervoor dat onze aanpak ongeëvenaard veel succes heeft.

 

Waardering door cliënten

De Skuul meet de waardering door cliënten via de CQ-index, een vragenlijst die elke cliënt na afloop van de behandeling krijgt voorgelegd.

In 2017 kreeg De Skuul van haar cliënten het rapportcijfer van 8,9.