Footer 1

De-Skuul-15

“Op deSkuul ben ik eigenlijk weer begonnen te leven”

Ik leidde daarvoor een kluizenaarsbestaan en gooide mij permanent vol met drank, mij afwendend van het leven om mij heen.

Op deSkuul begon ik weer te doen wat ik zo lang jammerlijk had nagelaten te doen, namelijk schrijven. Maar ook een andere kwaliteit kwam tijdens mijn verblijf op deSkuul bovendrijven: ik begon niet alleen te schrijven, maar ook verhalen te vertellen. Verhalen aan de hand van wat ik meemaakte met mijn medebewoners, of tijdens de schitterende natuurwandelingen bij het programma veldbiologie. Daarnaast begon ik op Texel nog iets anders in de plaats te stellen van dat oeverloze gezuip van me en dat was hardlopen – met de woonboerderij als start- en finishplaats van steeds groter wordende rondjes hijgen.

uiteindelijk moet je het toch in dit leven met elkaar zien te rooien en De Skuul is wat dat betreft een geweldige leerschool.

Ik ben van mening dat een concept als dat van De Skuul nooit verloren mag gaan, tengevolge van welke bezuiniging of reorganisatie dan ook. Sterker, ik zou er voor pleiten, binnen de verslavingszorg –maar ook misschien daarbuiten, in andere vormen van zorg – het concept juist te propageren en uit te breiden.

Bijzonder is de leefvorm waarin de bewoner verkeert, de grote mate van zelfstandigheid, overigens ook de op zich zelf al helende omgeving met natuur en dier. Zo heb ik het ook altijd ervaren: uiteindelijk moet je het toch in dit leven met elkaar zien te rooien en De Skuul is wat dat betreft een geweldige leerschool. Er is voortdurend sociale interactie, binnen de programma’s, maar ook daarbuiten.

En vroeg of laat moet je die ander toch in de ogen kijken en daarmee ook jezelf.

Je voert met anderen een huishouden en beleeft er de vrije tijd mee, deelt lief en leed. Je wordt steeds met je medebewoners geconfronteerd –vooral met die “ellendige” andere (die de ‘schuld’ is van alles) en daardoor ook met jezelf. En vroeg of laat moet je die ander toch in de ogen kijken en daarmee ook jezelf. De Skuul is de plek waar je dat gevecht kunt leveren, niet letterlijk natuurlijk, maar je kunt je bevrijden van een hele hoop ballast. En dat lucht op. Ook niet het besef dat de bewoners van deSkuul, ook buiten de programma’s om en zonder direct toezicht zoveel aan elkaar kunnen hebben, van elkaar kunnen leren en dat zoveel mogelijk zelfstandigheid daarin wenselijk is.” (B.H.)

, , , , , ,

Comments are closed.