Footer 1

DE Skuul Verslavingszorg

Skuul reageert verheugd op rapport: “Verslavingszorg in beeld”

Op verzoek van minister Schippers is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de hele sector verslavingszorg. Dit rapport is recent definitief vastgesteld en verzonden naar de minister.

De Skuul heeft het rapport met groeiende instemming gelezen. De door ons, in de loop van bijna 40 jaar, opgebouwde expertise rond herstelondersteunende zorg zal door de invloed van dit stevige rapport tot volledige wasdom uit kunnen groeien.

De lang gekoesterde wens om in een breder dan louter ‘financial driven’ zorgspectrum te bewegen wordt vervuld. Gesteund door de talloze ‘ambassadeurs’ namelijk de cliëntenvertegenwoordiging, bestaande uit oud-cliënten, het Zwarte Gat en de, uit de schoot van de Skuul ontsproten, Buitenveldertgroepen, komt het perspectief in zicht om herstelarrangementen met en voor onze cliënten te ontwerpen en in te richten.

De zorgstandaard verslaving, die mede door het effect van dit rapport in zicht komt en door de sector ontwikkeld zal worden, zal voor de Nederlandse samenleving duidelijk maken hoe professionele, en tegelijkertijd tot in details cliëntgestuurde, herstelondersteunende verslavingszorg eruit kan zien. We zijn ten volle bereid om daarbinnen onze diep verankerde expertise in te zetten voor de op stapel staande innovaties in het domein van zorg en welzijn, en dit met de daarvoor geschikte partners mee gestalte te geven.

De volledige tekst van het rapport kunt u hier vinden.

Comments are closed.