Footer 1

Vacatures

Leden cliëntenraad

De Skuul is op zoek naar nieuwe leden voor de cliëntenraad.

De Skuul

De behandeling die De Skuul haar cliënten biedt is herstel ondersteunend. Dat betekent in onze optiek dat onze cliënten eigenaar zijn van hun eigen behandeltraject. Cliënten bepalen zelf wat hun behandeldoelen zijn en hoe ze die willen bereiken. De hulpverleners zetten hun professionele kennis met name in als hulp bij besluitvorming. Het vraagt van de hulpverleners dat zich consequent afvragen: “wat helpt deze cliënt om de regie over zijn eigen hulpverleningsproces te vergroten?”. Het is belangrijk dat het bestuur van De Skuul deze manier van werken faciliteert en bij beslissingen het cliëntenperspectief voldoende meeneemt.

De cliëntenraad

De rol van de cliëntenraad is om gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid van De Skuul. Het bestuur van De Skuul moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met de belangen van cliënten, het voortbestaan van de organisatie en de belangen van de medewerkers. De cliëntenraad helpt het bestuur van de organisatie om goed rekening te houden met het perspectief van cliënten. De cliëntenraad is er om mee te denken en zo nodig tegen te spreken. De Skuul faciliteert de leden van de cliëntenraad om hun werk voor de raad te kunnen doen. Dat kan bijvoorbeeld door, als men dat wil, scholing aan te bieden of het inwinnen van onafhankelijk advies mogelijk te maken. In het reglement cliëntenraad kun je lezen over welke onderwerpen advies gevraagd moet worden aan de cliëntenraad. Er staat ook in dat De Skuul er voor moet zorgen dat de cliëntenraad alle informatie krijgt die nodig is om haar rol als adviesorgaan te kunnen vervullen.
Meer over de positie van cliëntenraad lees je op de website van het LSR, landelijk steunpunt voor medezeggenschap.

Profielschets lid Cliëntenraad

Je kunt lid worden van de cliëntenraad van De Skuul als je cliënt bent geweest in de verslavingszorg.
We zijn op zoek naar mensen die:

  • affiniteit hebben met herstelondersteunende verslavingszorg;
  • cliëntenbelang voorop stellen;
  • onderscheid kunnen maken tussen eigen belang en cliëntenbelang;
    gemotiveerd zijn;
  • kunnen samenwerken;
  • voldoende tijd en inzet hebben;
  • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Belangstelling?

Neem contact met ons op.
Voor nadere informatie:
Ewout Nonhebel
0222-319413
info@deskuul.nl