Footer 1

  • Vrienden-van-de-Skuul

    Word vriend van deSkuul!
    Klik hier voor meer informatie

Word vriend van de Skuul!

Stichting vrienden van de Skuul (SVS) heeft als doel fondsen te verwerven voor activiteiten die de Skuul op allerlei manieren ondersteunen. Dat kan rechtstreeks door het ondersteunen van bijzondere activiteiten van deSkuul zelf, zoals de kerstviering en allerlei andere gebeurtenissen die met deSkuul te maken hebben.

Daarnaast wil de kersverse stichting in ieder geval jaarlijks een Vriendendag organiseren waar iedereen die  het gedachtegoed en de activiteiten van deSkuul een warm hart toedraagt welkom is.

Vrienden-van-deSkuul2De fondsen waarmee wij de Skuul hopen te ondersteunen komen in de eerste plaats van individuele bijdragen van de vrienden zelf en het verwerven van bijdragen van beneficiaire instellingen die we gaan benaderen.

Onze oproep is dan ook: “Word vriend van de Skuul!”

Meer informatie? Neemt u dan gerust contact op via vriendenvan@deskuul.nl

Direct vriend worden? Maak uw gift dan over op rekeningnummer

NL87 RABO 001752.82.242