Vacatures

De Skuul is op zoek naar leden voor de Raad van Toezicht, zie de profielschetsen bij vacatures.

Op De Skuul

 De Skuul neemt weer cliënten op

Nu de de piek van de corona epidemie achter ons ligt en Nederland weer langzaam van slot gaat, laat De Skuul weer nieuwe cliënten toe. Op dit moment is er nog wel een langere wachttijd dan normaal.

Om het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken heeft de Skuul een aantal maatregelen genomen. We hebben de capaciteit van 16 plekken teruggebracht naar 12 om voldoende bewegingsvrijheid te hebben. De hygiëneregels en het schoonmaakrooster zijn aangescherpt. Het programma is aangepast om het aantal contacten met mensen buiten De Skuul zo klein mogelijk te maken.

Voor nieuwe cliënten hanteert De Skuul een gezondheidscheck. We stellen een aantal vragen om te achterhalen of je mogelijk besmet bent. We gaan ook na of je tot de risicogroep behoort die bij een besmetting ernstige complicaties kan krijgen. Mensen uit deze risicogroep kunnen we niet opnemen.

De intakes doen we nog voorlopig nog telefonisch en via beeldbellen. Om de wachtlijst terug te dringen hebben we het verblijf op De Skuul beperkt tot maximaal 12 weken. Tussen de intake en de start van het verblijf op De Skuul bieden we voorzorg via online behandeling en beeldbellen. Na de periode op De Skuul wordt de behandeling voortgezet via online behandeling inclusief beeldbellen.

DE AANPAK

De Skuul biedt al 40 jaar een intensieve behandeling voor mensen met een verslavingsprobleem.
Je kunt bij ons terecht als je een nuchter leven wilt. De Skuul heeft een eigenzinnige manier van behandelen.
Je leert bij ons verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen behandeltraject.

Het ‘draaiboek’ over het eigen leven zo veel mogelijk terug geven aan de persoon zelf met als einddoel:
mensen weer in hun eigen kracht krijgen … Dat is de aanpak van de Skuul.

BEHANDELINGEN

De Skuul biedt intensieve behandeling met verblijf en minder intensieve behandeling zonder verblijf vanuit de Zorgverzekeringswet. Daarnaast bieden we begeleiding van de in het kader van de WMO.

Meer informatie hierover is te vinden via onderstaande knoppen.

De Skuul werkt op maat en de behandeling is gericht op het herwinnen of versterken
van de regie over je eigen leven. We lossen je probleem niet op, maar we helpen je om zelf
je probleem op te lossen. We ondersteunen je herstel. Op de Skuul vinden we het belangrijk
dat belangrijke naasten bij je behandeling betrokken zijn. Een veilige omgeving is belangrijk.
We praten met onze cliënten, niet over onze cliënten.

De Skuul werkt op maat en de behandeling is gericht op het herwinnen of versterken van de regie over je eigen leven. We lossen je probleem niet op, maar we helpen je om zelf je probleem op te lossen. We ondersteunen je herstel. Op de Skuul vinden we het belangrijk dat belangrijke naasten bij je behandeling betrokken zijn. Een veilige omgeving is belangrijk. We praten met onze cliënten, niet over onze cliënten.

Verruiming van belangstelling. Zinvolle tijdsbesteding.
Geen leegte meer opvullen met roestoestand.

BEHANDELINGEN
AANMELDEN
VERWIJZERS
Kosten & vergoedingen
Terugkomdagen
ERVARINGEN

Waardeer ons op
Zorgkaart Nederland

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlDe Skuul is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Volg ons gerust!

Bij voorbaat dank voor
het volgen en het ‘liken’