AANMELDEN

Ons Coronabeleid

De Skuul neemt weer nieuwe cliënten op. Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen hebben we een aantal maatregelen getroffen. We beperken het contact tussen bewoners van De Skuul en anderen zo veel mogelijk. Daarom doen we de intake via beeldbellen of telefonisch voor wie niet kan beeldbellen. Bezoek van naasten is voorlopig helaas niet mogelijk. De bewoners gaan ook voorlopig niet naar huis in de weekeinden, om het reizen te beperken.

Net als de kapper en het restaurant doen we een toegangscheck. Zowel tijdens de intake als vlak voor je naar De Skuul komt stellen we een aantal vragen om te achterhalen of je mogelijk besmet bent met het corona virus. Als je klachten hebt aan de luchtwegen zullen we je vragen je komst uit te stellen tot die klachten over zijn, of het duidelijk is dat je niet besmet bent met het corona virus.

Mensen die tot de risicogroep behoren die ernstige complicaties krijgt bij een onverhoopte besmetting nemen we niet op. De kans op een besmetting is klein, maar niet voor 100% uit te sluiten. Voor de risicogroep kunnen de gevolgen heel ernstig zijn en ook dat kleine risico willen we niet lopen.

Hou er rekening mee dat het langer dan gebruikelijk duurt  tot de behandeling op De Skuul start. Als na de intake de conclusie is dat je in behandeling komt bij De Skuul maken we afspraken met je over de ondersteuning die je nodig hebt tot het moment dat je daadwerkelijk naar Texel komt. Dat kan in de vorm van gesprekken via de telefoon, via beeldbellen en online behandeling via Karify. Je kunt je dan optimaal voorbereiden op je komst naar De Skuul.

Wie kan zich aanmelden?

De Skuul verwelkomt mensen uit alle lagen van bevolking verslavingsprobleem die daar van af willen.

Primair richten wij ons op verslaving aan alcohol, drugs, medicijnen of gokken. Bij veel cliënten speelt ook nog andere problematiek, die wordt meestal meegenomen in de behandeling. De behandeling is al sinds 1978 herstelondersteunend en gericht op resocialisatie.  In principe is er geen minimum of maximum leeftijd. Wel is gebleken dat de behandeling met verblijf over het algemeen meer aanslaat bij mensen vanaf midden-twintig of ouder.

De behandeling met verblijf is bedoeld voor mensen met een langdurig ernstig verslavingsprobleem die een nuchter leven willen. Het is een intensieve behandeling gericht op herstel van de regie over het eigen leven. We verwelkomen cliënten uit heel Nederland.

De behandeling zonder verblijf is gericht op inwoners van Texel en de Noordkop.

Voor begeleiding in het kader van de WMO heeft De Skuul een contract met de gemeenten Texel, Den Helder en Schagen.

Hoe meld ik mij aan?

Deze behandeling is bedoeld voor mensen die al een lange periode verslaafd zijn, meerdere behandelingen achter de rug hebben en hebben besloten om voor een nuchter leven te kiezen. Alle verslavingen komen in aanmerking met uitzondering van eetstoornissen, als dat het hoofdprobleem is dan hebben wij je onvoldoende te bieden en verwijzen we je naar een gespecialiseerde instelling.

Aanmelden doe je telefonisch via 0222-319413. We stellen je aantal vragen en noteren de gegevens die nodig zijn. Als je zorgt dat de volgende gegevens bij de hand hebt

 • BSN
 • naam en adres van je huisarts

Dan kunnen we je aanmelding vlot verwerken.

Verwijsbrief

Voor behandeling op De Skuul is een verwijsbrief nodig van je huisarts of een behandelend psychiater. Wij sturen je een testmail om te checken of we je mailadres correct hebben genoteerd. Als je dat bericht beantwoord krijg je van ons een format verwijsbrief van ons met de gegevens die bij ons bekend zijn en jij zorgt dat je huisarts of psychiater die aanvult en ondertekent. Zodra de verwijsbrief bij ons binnen is nemen we contact met je op voor het plannen van een kennismakingsgesprek.

Kennisnmaking

De kennismaking bestaat uit drie onderdelen:

 • Een vragenlijst (de ROM) die we in principe telefonisch afnemen, we spreken daarvoor met jou een tijdstip af.
 • Een screening, om je klachten en problemen te inventariseren
 • Een gesprek over wat jouw hulpvraag is, wat je van ons verwacht, wat wij van jou verwachten, wat wij te bieden hebben en hoe we werken.

Wij vinden het prettig als je bij de kennismaking iemand meeneemt die voor jou in dit verband belangrijk is.

Terugkoppeling

De volgende werkdag hebben we telefonisch contact. We vertellen jou of we denken dat jij bij ons op je plek bent en jij vertelt ons wat jouw conclusie is naar aanleiding van de kennismaking. Als we beiden vinden dat behandeling op De Skuul voor jou een goede stap is dan plannen we een startdatum. Als er niet direct plek is kom je op de wachtlijst en maken we over de overbrugging afspraken die voor jou passend zijn. In ieder geval hebben we wekelijks telefonisch contact en je kunt daarnaast gebruik maken van een E-Health module.

Belangrijke voorwaarden:

 • Er is een wijsbrief van de huisarts of een psychiater nodig om de behandeling vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar.
 • We kunnen je alleen helpen als je in staat bent nuchter op een kennismakingsgesprek te komen. Dat betekent dat je zorgt dat je in ieder geval die dag niet gebruikt hebt. Als je daar hulp bij nodig hebt kun je dat bespreken tijdens het telefonische aanmeldgesprek of telefonisch contact met ons opnemen.
 • Je moet beschikken over een eigen woonruimte. Iedere bewoner gaat vanaf het vierde weekend op De Skuul elk weekend naar huis. Het is een wezenlijk onderdeel van de behandeling. Het is belangrijk om wat je tijdens de behandeling leert thuis te kunnen oefenen.
 • Voor het verblijf betaal je een eigen bijdrage van € 155,- per maand.
 • De leefgroepen zijn bedoeld voor mensen die een nuchter leven willen gaan leiden. Op De Skuul wordt niet gebruikt.
 • Als je medicatie gebruikt is het belangrijk dat je een actuele medicatielijst meeneemt naar de intake, die kun je bij je eigen apotheek opvragen.

Deze behandelingen zijn bedoeld voor mensen met een verslavingsprobleem die nog redelijk functioneren maar wel willen minderen op stoppen. Je komt voor deze behandeling in aanmerking als gebleken is dat hulp via de eerste lijn (o.a. huisarts, POH) onvoldoende de helpt. De Skuul biedt deze behandeling aan voor inwoners van Texel en de Noordkop. De verwijzer is normaal gesproken de huisarts. Er zijn twee varianten: Basis-GGZ en Specialistische GGZ, deze behandelvormen zitten in het basispakket van je zorgverzekering. Jouw omstandigheden en de aard en ernst van het probleem waar je hulp voor zoekt bepaalt welke variant voor jou het meest passend is. Dat wijst zich vanzelf.

Aanmelding

De aanmelding is voor beide varianten het zelfde. Je neemt telefonisch contact op met De Skuul via 0222-319413. Als je zorgt dat je je BSN-nummer en de naam van je huisarts bij de hand hebt kunnen we de aanmelding vlot afhandelen. Als je huisarts al een verwijsbrief heeft gestuurd hebben we alleen nog contactgegevens van jou nodig. We sturen je een testmail om zeker te zijn dat we het goede mailadres hebben en sturen als dat nodig is een format verwijsbrief. Zodra deze ondertekend retour is plannen we een kennismakingsafspraak. Deze vindt plaats op De Skuul, maar voor Texelaars kan dat ook thuis of op een neutrale locatie in Den Burg.

Kennismaking

De kennismaking bestaat uit drie onderdelen:

 • Een vragenlijst (de ROM) die we in principe telefonisch afnemen, we spreken daarvoor met jou een tijdstip af.
 • Een screening, om je klachten en problemen te inventariseren
 • Een gesprek over wat jouw hulpvraag is, wat je van ons verwacht, wat wij van jou verwachten, wat wij te bieden hebben en hoe we werken.

Wij vinden het prettig als je bij de kennismaking iemand meeneemt die voor jou in dit verband belangrijk is.

Terugkoppeling

De volgende werkdag hebben we telefonisch contact en bespreken we met jou of we een passend aanbod voor je hebben en of jij daar mee akkoord bent. Zo ja dan plannen we een afspraak voor het eerste gesprek. In dat gesprek wordt gezamenlijk een voorlopig behandelplan opgesteld.

De Skuul biedt voor inwoners van Texel en de Noordkop begeleiding vanuit de WMO.

Aanmelding

Je kunt zelf contact met ons opnemen via 0222-319413. Het kan ook zijn dat je aangemeld wordt door de huisarts, de POH, de WMO consulent of een ander zorgverlener. Dan nemen we contact met jou op of jij belt ons.

Kennismaking

We plannen een gesprek om je hulpvraag te inventariseren en een inschatting te maken van de aard en omvang van de begeleiding. Afhankelijk van de situatie kunnen ook andere betrokkenen (familie, hulpverlener, of iemand anders die voor jou belangrijk) is daarbij aanwezig zijn. Dat bepalen we in overleg.

Beschikking

De WMO-consulent bepaalt in overleg met jou welke begeleiding in jou situatie passend is en voor hoeveel uur. Dat heet een keukentafel gesprek. Als het mogelijk is de kennismaking en het keukentafelgesprek te combineren kunnen we dat doen, daar heb je zelf een stem in.

Kosten

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling, soms is toestemming vooraf nodig. Je betaalt een wettelijk eigen risico van minimaal €385,- per jaar voor verzekerde zorg. Let op: als je een verzekering hebt afgesloten met een hoger eigen risico is dat bedrag hoger. Je kunt bij je zorgverzekeraar nagaan hoeveel eigen risico er nog open staat. Daarnaast betaal je een eigen bijdrage van €155,- per maand. Dit geld wordt gebruikt voor de woonkosten inclusief eten en drinken, het vloeit regelrecht terug in de huishoudportemonnee van de leefgroepen.

Ook deze behandeling wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars en ook hier betaal je eigen risico, zie de uitleg bij behandeling met verblijf. Voor deze behandelvorm betaal je daarnaast geen eigen bijdrage.

Voor begeleiding die vanuit de WMO wordt vergoed betaal je in 2020 een wettelijke eigen bijdrage van maximaal €19.00 per vier weken. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door het CAK. Meer informatie vind je op de website van het CAK.

Actuele wachttijden