BEHANDELING MET VERBLIJF

De behandeling vindt plaats tijdens kantooruren. Tijdens de behandeling verblijf je door de week op De Skuul. Daar voer je samen met de andere bewoners een huishouden. Er zijn twee leefgroepen met maximaal 8 bewoners. Wij moedigen je aan belangrijke naasten te betrekken bij je behandeling Je kunt bijvoorbeeld  iemand die voor jou belangrijk is uitnodigen voor een systeemgesprek. De Skuul heeft ook een logeerkamer; in overleg met de staf kan een naastbetrokkene daar enige dagen verblijven en (delen van) het programma meelopen.

De aanpak van De Skuul helpt je om het ‘draaiboek’ van je leven zo veel mogelijk in eigen hand te krijgen.

Belangrijk is dat je als bewoner weer zelf verantwoordelijkheid neemt voor je leven. Daar is onze behandeling op gericht. Je wordt begeleid tijdens een intensieve behandeling, maar je regelt naar mate je behandeling vordert steeds meer zelf.

Wil je een beeld krijgen van het dagelijks leven op De Skuul?

Kwaliteit van behandeling

De Skuul behandelt volgens de landelijk afgesproken standaard: cognitieve gedragstherapie in combinatie met motiverende gespreksvoering. Ervaringsgerichte werkvormen zijn een belangrijk onderdeel van het programma. In een veilige setting kun je oefenen met nieuw gedrag dat leidt tot gezondere keuzes dan voorheen.

De Skuul werkt voornamelijk met groepsbehandeling, maar we maken de behandeling wel op maat. Alleen jij kunt je eigen gedrag veranderen in de richting die je wilt. Daarom is het belangrijk dat je de regie hebt of krijgt over je behandeling. Jij levert de wil en de energie om te veranderen, wij leveren onze kennis en ervaring en samen werken we aan je herstel.

Belangrijke thema’s

In de groepsbijeenkomsten komen de volgende sonderwerpen aan de orde:

  • Analyse van de functie van het gebruik.
  • Wat zijn de triggers van trek, wat is jouw recept voor terugval.
  • Waar zit bij jou de pijn?
  • Wat wil je veranderen en hoe ga je dat doen?
  • Het bepalen van een haalbaar veranderdoel.
  • Aanleren van zelfcontrole maatregelen en leren omgaan met ‘trek’ (craving), op moeilijke momenten.
  • Maken van een terugvalpreventieplan voor de periode na De Skuul

Online behandelplatform Karify
De Skuul werkt met het behandelplatform van Karify. Dit is een beveiligde website waarin je oefeningen kunt maken die behandeltraject horen. Alle oefeningen en opdrachten die je maakt blijven voor jou beschikbaar, ook na afloop van de behandeling. Vanaf september kunnen die ode oefeningen op je telefoon of tablet worden ingevuld.

De Skuul stimuleert dat je mensen die belangrijk voor je zijn bij de behandeling betrekt. Dat begint al bij de intake en kennismaking. Sommige cliënten brengen een partner mee, maar het kan ook een belangrijke vriend of vriendin zijn, een ouder of een goede buur.

Tijdens je behandeling zijn er ook voldoende mogelijkheden. Je kunt iemand uitnodigen voor een systeemgesprek. Daarin kun je uit zoeken welke patronen tussen jou en een belangrijke naaste je herstel belemmeren of juist zouden kunnen bevorderen en hoe jullie dat samen kunnen oppakken. Daarnaast beschikt De Skuul over een logeerkamer waar een naaste in overleg met de staf  een paar dagen zou kunnen verblijven om een deel van het programma meet te lopen. In onze optiek helpt het als het ’thuisfront’ begrijpt in welk proces je zit.

Op De Skuul vinden we verantwoord medicijngebruik belangrijk. We werken vanuit het principe zo weinig als mogelijk en zo veel als nodig. Onze ervaring is dat mensen die al veel behandelingen achter de rug hebben soms met een waslijst aan medicijnen binnen komen. Het is niet altijd duidelijk van elk medicijn waarom het nog wordt voorgeschreven. Sommige kwalen gaan niet over, of worden niet dragelijk zonder de juiste medicatie, laat dat duidelijk zijn. Maar als het met minder kan is dat altijd beter.

We kijken met jou en in samenspraak met de psychiater en de huisartsen van De Skuul of er eventueel medicatie kan worden afgebouwd en maken daar afspraken over in het behandelplan.

Medicatie in eigen beheer

Tijdens de behandeling op De Skuul woon je zelfstandig bij ons op het terrein. In principe heb je, net als thuis, je medicatie in eigen beheer. Je krijgt een kluisje waarin je de medicatie veilig kunt opbergen. Je regelt zelf met de psychiater en huisarts dat er tijdig een herhaalrecept is en haalt je medicatie op bij de Texelse apotheek. Als je behoefte hebt aan ondersteuning of begeleiding bij het beheer van je medicatie dan bieden we die uiteraard.

Medicatie bij de start van de behandeling

Omdat De Skuul een ambulante instelling met verblijf is hebben wij geen eigen apotheek en geen medicatie op voorraad. We moeten dus samen met jou een aantal zaken van te voren goed regelen. Het duurt in de praktijk een aantal dagen voor alles is geregeld en je medicatie kunt ophalen bij de Texelse apotheek. Daarom is het belangrijk dat je bij de start van de behandeling voldoende medicatie bij je hebt om dat te overbruggen. Het is ook belangrijk dat je je eigen apotheek toestemming geeft om gegevens over je medicatie te verstrekken aan de apotheek op Texel. Tijdens de intake leggen we je precies uit hoe je dat kunt regelen en voorafgaand aan de start van de behandeling krijg je die informatie nog een keer op papier.

De wachttijd voor een plekje als bewoner op De Skuul is normaal gesproken 4 tot 6 weken.
Maar de wachttijd varieert van week tot week en wij adviseren altijd om telefonisch via 0222-319413 te informeren naar een eventuele directe plaatsingsmogelijkheid. Uiteraard kun je ook een mail sturen.

Zorgbemiddeling
Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met ons, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je eigen zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Eigen risico

De behandeling met verblijf van De Skuul valt onder de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Voor deze zorg ben je wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering. Dit betekent dat je het verplichte eigen risioco betaalt. In 2019 is dat minimaal €385,-. Als je al een deel van je eigen risico hebt betaald wordt er een lager bedrag door je verzekeraar in rekening wordt gebracht. Let op: als je een hoger eigen risico met je zorgverzekeraar hebt afgesproken wordt dat bedrag in rekening gebracht. Je kunt in je polis nalezen wat je hebt afgesproken. Meestal kun je ook via je eigen account op de website van je zorgverzekering zien wat je eigen risico is en hoeveel je daar al van betaald hebt. Als je er niet uitkomt kun je ook bellen met je zorgverzekeraar.

Alle verzekeraars betalen de behandeling op De Skuul. Wij declareren rechtstreeks bij de verzekeraar.

Bij een aantal verzekeraars moeten wij vooraf financiering aanvragen voor jouw behandeling. De wachttijd voor de behandeling kan dan wat langer zijn, afhankelijk van de tijd die de verzekeraar nodig heeft om uitsluitsel te geven. Dit geldt voor: De Amersfoortse, Ditzo en DSW.

Menzis vormt een uitzondering, sinds 1 mei kunnen we niet meer rechtstreeks bij hen declareren. Om het risico op niet betaalde rekeningen te verminderen vragen wij bij zorg met verblijf een betalingswaarborg. Het hangt van je persoonlijke situatie af hoe dat er uitziet. Informeer telefonisch naar de mogelijkheden. T. 0222-319413

Eigen bijdrage voor verblijf

Verblijf op De Skuul is geen klinische behandeling. Dat betekent dat je levensonderhoud en het wonen tijdens de periode dat je op de Skuul verblijft niet door de verzekering vergoed wordt. Je betaalt dus zelf voor je verblijf een bedrag van €185,- per maand, dat is inclusief eten en drinken.

Terugkomdagen

Om extra ondersteuning te bieden aan oud-bewoners is er om de zes weken een terugkomdag. Deze dagen worden altijd goed bezocht. Voor veel oud-bewoners is het weer even ‘thuiskomen’. Het helpt mensen om de ingezette positieve levenskoers stevig vast te houden.

Andere vormen van nazorg

In de laatste fase van je behandeling maak je een plan voor de periode na vertrek uit de Skuul. Daar in staat wat je gaat doen om wat je op De Skuul geleerd hebt te consolideren en uit te bouwen. En, niet onbelangrijk, wie je daar voor nodig hebt. Dat zijn bij voorkeur mensen of instanties in je eigen leefomgeving. Daarnaast kun je altijd bellen, ook als de behandeling is afgesloten. Soms maken we met bewoners een afspraak om nog een tijdje telefonisch contact te houden om de overgang makkelijker te maken.

Het is bij uitzondering ook mogelijk nog een keer een aantal dagen (maximaal twee weken) mee te draaien. Je betaalt dan geen eigen risico, maar wel de eigen bijdrage voor verblijf. Dit kan uiteraard niet als we vol zitten.