BEHANDELING MET VERBLIJF

De benadeling vindt plaats tijdens kantooruren. Tijdens de behandeling verblijf je door de week op De Skuul. Daar voer je samen met de andere bewoners een huishouden. Er zijn twee leefgroepen met maximaal 8 bewoners. Wij moedigen je aan belangrijke naasten te betrekken bij je behandeling. De aanpak van De Skuul helpt je om het ‘draaiboek’ van je leven zo veel mogelijk in eigen hand te krijgen.

Belangrijk is dat je als bewoner weer zelf verantwoordelijkheid neemt voor je leven. Daar is onze behandeling op gericht. Je wordt begeleid tijdens een intensieve behandeling, maar je regelt naar mate je behandeling vordert steeds meer zelf.

Als je start met je behandeling krijg je de tijd om te wennen.
Een van de medebewoners maakt je wegwijs. Je ontdekt vanzelf hoe het er aan toe gaat op De Skuul.

Er zijn twee leefgroepen van elk maximaal 8 bewoners. Samen draaien de bewoners zelfstandig een huishouden. De huishoudelijke taken worden wekelijks verdeeld in de bewonersvergadering.

’s Avonds en in het weekend zijn de medewerkers van De Skuul alleen telefonisch oproepbaar en niet aanwezig op De Skuul. De twee woongroepen van maximaal acht bewoners runnen hun ‘gezin’ dan geheel zelfstandig.

Bewoners worden benaderd als mens en niet als cliënt. Het gezin (familie of andere voor de bewoner belangrijk personen) worden nadrukkelijk betrokken bij de behandeling. Een belangrijk punt is ook dat bewoners op Texel echt even los zijn van van hun eigen leefomgeving en leefmilieu.

Het einddoel is altijd: mensen weer in hun eigen kracht krijgen. Stap voor stap zelf weer regie leren nemen over het eigen leven met behulp van lotgenoten in een 24 uurs setting. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het weer opbouwen van een responsief sociaal netwerk zorgt ervoor dat onze aanpak veel succes heeft.

AANMELDEN
BEHANDELING ZONDER VERBLIJF
VERWIJZERS