BEHANDELING ZONDER VERBLIJF

Wat wij belangrijk vinden

 • Als cliënt van De Skuul heb jij de regie over je behandeling.
 • Als jij de wil en de energie levert om te veranderen helpen wij je om dat te bereiken, stap voor stap
 • Belangrijke naasten kun je op elk moment bij de behandeling betrekken.

Er zijn verschillende vormen van ambulante hulp bij verslavingsproblematiek mogelijk bij De Skuul: ambulante behandeling in het kader van de zorgverzekeringswet en ambulante begeleiding in de WMO.

Simpel

Op deze pagina leggen we het verschil uit tussen de verschillende soorten behandelingen. Maar eigenlijk is het heel simpel: als jij je afvraagt of wij je kunnen helpen dan kun je contact met ons opnemen via de mail, de telefoon of door langs te komen. Samen zoeken we uit welke behandeling het beste bij jou past en of De Skuul die kan bieden. We leggen je uit wat er geregeld moet worden om te kunnen starten en wat de kosten zijn zoals bijvoorbeeld eigen risico en eigen bijdrage.

Ambulante behandeling in het kader van de Zorgverzekeringswet

Behandeling bij De Skuul in het kader van de zorgverzekeringswet is een medische behandeling waarvoor je verzekerd bent via je zorgverzekering. Daarom heb je de verwijzing van een huisarts of een psychiater nodig om voor deze behandeling in aanmerking te komen. Lees meer op de pagina Aanmelden.

Je komt in aanmerking voor deze vorm van behandeling als begeleiding door de huisarts of de POH-GGZ onvoldoende blijkt.

Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ?

Het verschil tussen beide vormen van behandeling zit niet in de onderwerpen die aan bod komen, maar in de duur en intensiteit van de behandeling.

Als er sprake is van lichte tot matige verslavingsproblemen en je leven nog niet volledig over hoop ligt krijg je een behandeling in de Basis GGZ. In de Basis-GGZ doe je met weinig hulp veel zelf.

Bij een ernstige verslaving met veel en grote problemen op verschillende levensgebieden krijg je de behandeling vanuit de Gespecialiseerde GGZ en krijg je daar meer hulp bij en duurt de behandeling langer dan in de Bas-GGZ.

Stel je vragen

De zorg is ingewikkeld georganiseerd, we proberen op deze website alles zo goed mogelijk uit te leggen. Maar we kunnen ons voorstellen dat veel vragen onbeantwoord blijven. Voel je vrij om die vragen via de telefoon te stellen 0222-319 413. Langskomen mag ook tijdens kantooruren: Molwerk 13-45, Den Hoorn.

Kosten

Informatie over de kosten van de behandeling lees je hier

De behandeling van De Skuul is gericht op het versterken van de regie over je eigen  leven. We werken vanuit het concept van positieve gezondheid. Verslaving is een niet effectieve manier om met lastige situaties om te gaan. Wij helpen je om andere meer gezonde oplossingen te vinden voor zaken die tegen zitten.

Op De Skuul duurt de behandeling niet langer dan nodig is. Je gaat zo snel mogelijk zelf aan het werk. Wij kunnen jou probleem niet oplossen, dat doe je zelf en wij helpen je daarbij. We geven je tussen de gesprekken oefeningen mee om uit te zoeken wat je doel is in de behandeling, wat er in de weg staat en hoe je dat kunt oplossen. Die oefeningen zetten we voor je klaar op het e-Health platform, maar als je daar niet mee overweg kan kunnen ze ze ook op papier meegeven.

Op De Skuul stimuleren we je om belangrijke naasten bij je behandeling te betrekken, zodat je het niet alleen hoeft te doen. Dat kan op veel verschillende manieren. Je kunt iemand meenemen naar de intake, of uitnodigen bij een behandelgesprek. We kunnen afspreken dat iemand die belangrijk voor je is contact met ons mag opnemen. Ook hierin werken we op maat. Eén ding staat voorop: jij bepaalt.

We werken met cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering. Dat zijn behandelmethoden die bewezen effectief zijn bij verslaving.

De Skuul heeft geen vaststaande behandelprotocollen. Samen met jou maken we de behandeling op maat. Jij bepaalt waar je heen gaat en wij helpen je de energie te vinden om de hobbels onderweg te overwinnen.

In een kennismakingsgesprek (intake) maak je kennis met de behandelaar. Aan de hand van de vragenlijsten die je hebt ingevuld bespreek je met de behandelaar hoe de behandeling er uit komt te zien en maken jullie een gezamenlijk plan voor de behandeling en afspraken over het aantal gesprekken en de huiswerkopdrachten.

In de gesprekken daarna komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Analyse van de functie van het gebruik.
 • Bespreken van nadelen van middelengebruik of gokken.
 • Bespreken van voordelen van de beoogde gedragsverandering.
 • Inzichtelijk maken van ‘trek’ als een uitlokker van gebruik.
 • Het bepalen van een haalbaar veranderdoel.
 • Aanleren van zelfcontrole maatregelen.
 • Leren omgaan met ‘trek’ (craving), moeilijke momenten.
 • Maken van een terugvalpreventieplan.

Tussen de gesprekken maak je opdrachten of oefeningen via de e-Health. De combinatie van gesprekken en oefeningen doen in de e-Health omgeving noemen we blended care. We bepalen samen hoe dat er precies uitziet.

Elk gesprek begint met een korte terugblik op het vorige gesprek en de periode die sinds dat gesprek verlopen is. Na een aantal gesprekken evalueer je met je behandelaar hoe ver je al bent op weg naar het doel van je behandeling. De behandeling kan individueel zijn of in groepsverband. In beide varianten wordt verwacht dat je via de website huiswerk maakt. Als dat in jouw geval onmogelijk is kun je dat tijdens de intake bespreken en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Online behandelplatform Therapieland
De Skuul werkt met het behandelplatform van Therapieland. Dit is een beveiligde website waarin je de huiswerkopdrachten maakt die bij het behandeltraject horen. Naast een aantal standaard oefeningen zijn er ook extra oefeningen die de behandelaar in overleg met jou beschikbaar maakt. Alle oefeningen en opdrachten die je maakt blijven voor jou beschikbaar, ook na afloop van de behandeling. Dat geldt ook voor de intake, het behandelplan en de evaluaties. Die informatie kan alleen door jou en je behandelaar worden gezien.

De wachttijden voor behandeling zonder verblijf zijn kort. Aanmelden kan tijden kantooruren telefonisch: 0222-319413 of door een mail te sturen aan info@deskuul.nl. De intake is doorgaans binnen een week en daarna kun je de volgende werkdag online aan de slag. Voor actuele wachttijden zie de Homepage

Bij een telefonische aanmelding is de wachttijd voor een intake doorgaans twee weken.

Behandelteam

De Skuul heeft een multidisciplinair behandelteam met de volgende beroepen:

GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Systeemtherapeut, Spv, Verpleegkundige, Maatschappelijk werkende en Psychiater.

Afhankelijk van je hulpvraag leveren een of meerdere disciplines een bijdrage aan je behandeling.

Met je behandelaar maak je afspraken over hoe en wanneer je met hem of haar contact kunt opnemen. Bij een acute vraag kun je bellen naar 0222-319 413. Buiten kantooruren neemt je bij een vraag die niet kan wachten tot de volgende werkdag contact op met de huisartsenpost Texel 

Ambulante begeleiding in het kader van de WMO

Ambulante begeleiding vanuit de WMO wordt vergoed door de gemeente waar je woont. Er is geen verwijzing van een arts nodig je kunt zelf de hulp aanvragen bij het WMO-loket van je woonplaats. We raden je wel aan om bij problemen op het gebied van verslaving eerst met je huisarts te overleggen over wat voor jou passende hulp is. Als  daar uit komt dat begeleiding vanuit de WMO passend is toetst de WMO-consulent van het Sociale wijkteam of je voor begeleiding door De Skuul in aanmerking komt. Lees meer over WMO op de website van de overheid.

Informatie over aanmelden en de kosten van de behandeling vind je hier.

Voor begeleiding in de WMO is er geen standaard protocol. De Skuul biedt gespecialiseerde begeleiding op maat bij minder ernstige verslavingsproblematiek.  De Skuul wordt doorgaans ingeschakeld voor gespecialiseerde begeleiding als onderdeel in een lopend WMO traject, als de huisarts een verwijzing voor behandeling in de gespecialiseerde GGZ niet op zijn plaats vindt.

Als er een beschikking van de gemeente is voor begeleiding bij verslavingsproblematiek kunnen we aan de slag. Zie hiervoor de pagina aanmelden. 

Samen met jou als cliënt stellen we een begeleidingsplan op en maken we praktische afspraken. Dit wordt afgestemd met de overige hulpverleners die jou ondersteunen. De WMO-consulent voert hierin de regie.

Als er een beschikking van vanuit de WMO is kunnen we doorgaans binnen drie weken het begeleidingstraject starten.

De Skuul heeft een multidisciplinair behandelteam met de volgende beroepen:

GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Systeemtherapeut, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, Verpleegkundige, Maatschappelijk werker, Psychiater.

Het hangt af van je hulpvraag wie er bij je behandeling wordt betrokken.

Met je behandelaar maak je afspraken over hoe en wanneer je met hem of haar contact kunt opnemen. Bij een acute vraag kun je bellen naar 0222-319 413. Buiten kantooruren neemt je bij een vraag die niet kan wachten tot de volgende werkdag contact op met de huisartsenpost Texel