BEHANDELING ZONDER VERBLIJF

Er zijn verschillende vormen van behandeling zonder verblijf mogelijk. In het eerste gesprek wordt de informatie uit de intake besproken en maak je afspraken over de behandeling met je behandelaar. Behandeling zonder verblijf wordt verschillende vormen aangeboden binnen De Skuul: ambulante behandeling in de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ), ambulante behandeling in de Basis GGZ en ambulante begeleiding in de WMO.

In de behandelingsgesprekken komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Analyse van de functie van het gebruik.
• Bespreken van nadelen van middelengebruik of gokken.
• Bespreken van voordelen van de beoogde gedragsverandering.
• Inzichtelijk maken van ‘trek’ als een uitlokker van gebruik.
• Het bepalen van een haalbaar veranderdoel.
• Aanleren van zelfcontrole maatregelen.
• Leren omgaan met ‘trek’ (craving), moeilijke momenten.
• Maken van een terugvalpreventieplan.

Tussen de gesprekken maak je opdrachten of oefeningen via de e-Health website van de Skuul: Karify. De combinatie van gesprekken en oefeningen doen in de E-Health omgeving noemen we blended care. We bepalen samen hoe dat er precies uitziet.

Elk gesprek begint met een korte terugblik op het vorige gesprek en de periode die sinds dat gesprek verlopen is. Na een aantal gesprekken evalueer je met je behandelaar hoe ver je al bent op weg naar het doel van je behandeling. De behandeling kan individueel zijn of in groepsverband. In beide varianten wordt verwacht dat je via de website huiswerk maakt. Als dat in jouw geval onmogelijk is kun je dat tijdens de intake bespreken en dan zoeken we samen naar een oplossing.

De Skuul werkt met het behandelplatform van Karify. Dit is een beveiligde website waarin je de huiswerkopdrachten maakt die bij het behandeltraject horen. Naast een aantal standaard oefeningen zijn er ook extra oefeningen die de behandelaar in overleg met jou beschikbaar maakt. Alle oefeningen en opdrachten die je maakt blijven voor jou beschikbaar, ook na afloop van de behandeling. Dat geldt ook voor de intake, het behandelplan en de evaluaties. Die informatie kan alleen door jou en je behandelaar worden gezien.

AANMELDEN
BEHANDELING MET VERBLIJF
Verwijzers