BEHANDELINGEN

Voor mensen in de regio biedt De Skuul ambulante trajecten in de vorm van individuele of groepsgesprekken. Het kan behandeling zijn in het kader van Generalistische Basis GGZ, Specialistische GGZ, of begeleiding vanuit de WMO. Lees meer hierover op de pagina Behandeling zonder verblijf.

Behandeling met verblijf op De Skuul is bedoeld voor cliënten met een langdurig verslavingsprobleem, waarbij de problematiek ernstig of zeer ernstig is. Bij deze behandeling verblijf je een periode bij De Skuul en ben je onderdeel van één van woongroepen. De duur van je verblijf is afhankelijk van de ernst en complexiteit  van je problematiek.

E-Health

De Skuul biedt online hulp, als onderdeel van je behandeling of als zelfstandige behandeling. We gebruiken daarvoor Therapieland. Zij bieden online behandelingen voor verschillende problemen en hebben een goed toegankelijk platform

Je kunt je aanmelden of via het contactformulier of info@deskuul.nl

Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

ONZE AANPAK

Het ‘draaiboek’ over het eigen leven zo veel mogelijk terug geven aan de persoon zelf met als einddoel: mensen weer in hun eigen kracht krijgen … Dat is de aanpak van de Skuul.

Bewezen effectief (evidence based) De Skuul behandelt volgens de landelijk afgesproken standaard: cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken, in combinatie met motiverende gespreksvoering en CRA. Maar we maken de behandeling wel op maat en als dat nodig en nuttig is zetten we ook andere erkende behandelingsmethoden in. Binnen het protocol is daarvoor voldoende ruimte. Alleen jij kunt je eigen gedrag veranderen in de richting die je wilt. Daarom is het belangrijk dat je de regie hebt over je behandeling. Jij levert de wil en de energie om te veranderen, wij leveren onze kennis en ervaring en samen werken we aan je herstel.

De Skuul heeft een klantenportaal waarin belangrijke onderdelen van het cliëntendossier getoond worden. We gebruiken het klantenportaal ook om veilig informatie uit te wisselen. Je kunt daar ook je verwijsbrief en andere informatie uploaden en je behandelingsovereenkomst ondertekenen.

De documenten in het klantenportaal zijn standaard pdf’s, met een logische opbouw. De teksten zijn onderverdeeld in alinea’s en voorzien van kopjes om de leesbaarheid te verhogen.

Deze documenten kun je als cliënt downloaden in de vorm van een pdf en op die manier uploaden naar je eigen persoonlijke gezondheidsomgeving, als je die hebt.

Op De Skuul vinden we het belangrijk naasten te betrekken bij de behandeling. Het is belangrijk dat mensen die dichtbij je staan begrijpen hoe je werkt aan het herwinnen van de de regie over je leven en aan een nuchter bestaan. Jij bepaalt wie je daarbij wilt betrekken en hoe dat er uit ziet. De behandelaar zal je vragen wat voor jou prettig is. Er is veel mogelijk. Je kunt zelf met je naasten bespreken waar je aan werkt, je kunt het doen via een brief, het is mogelijk om een systeemgesprek te voeren, live of via een beeldverbinding. Jij kiest zelf of en hoe je dat vorm wilt geven.

De wachttijd voor een plekje als bewoner op De Skuul is normaal gesproken 4 tot 6 weken.
Maar de wachttijd varieert van week tot week en wij adviseren altijd om telefonisch via 0222-319413 te informeren naar een eventuele directe plaatsingsmogelijkheid. Uiteraard kun je ook een mail sturen. De wachttijd voor behandeling in de basis GGZ is gemiddeld 2 weken.

Zorgbemiddeling
Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met ons, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je eigen zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De Skuul is een instelling voor herstelondersteunende verslavingszorg en levert specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) en Generalistische basiszorg (GB-GGZ). Dit betekent dat wij langdurige tweedelijns zorgtrajecten bieden maar ook kortdurende eerstelijns behandelingen. Voor deze zorg ben je wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering.

Je betaalt mogelijk een eigen risico. In 2019 is dat minimaal €385,-. Als je al een deel van je eigen risico hebt betaald wordt er een lager bedrag door je verzekeraar in rekening wordt gebracht.

Als je een hoger eigen risico hebt afgesproken wordt dat bedrag in rekening gebracht. Je kunt in je polis nalezen wat je hebt afgesproken. Meestal kun je ook via je account van je zorgverzekering zien wat je eigen risico is en hoeveel je daar al van betaald hebt. Als je er niet uitkomt kun je ook bellen met je zorgverzekeraar. De meeste verzekeraars vergoeden de behandeling bij De Skuul.

De Skuul declareert de behandeling rechtstreeks bij jouw verzekeraar.

Bij een aantal verzekeraars moeten wij vooraf financiering aanvragen voor jouw behandeling. De wachttijd voor de behandeling kan dan wat langer zijn, afhankelijk van de tijd die de verzekeraar nodig heeft om uitsluitsel te geven. Dit geldt voor:

  • ASR
  • ONVZ

Enkel verzekeraars vergoeden in de praktijk de behandeling op De Skuul niet. Wij kunnen je niet helpen als je verzekerd bent bij:

  • DSW
  • Zorg en Zekerheid
  • Salland Zorgverzekeraar

Om extra ondersteuning te bieden aan oud-bewoners is er om de zes weken een terugkomdag. Deze dagen worden altijd heel goed bezocht. Voor veel oud-bewoners is het weer even ‘thuiskomen’. Het helpt mensen om de ingezette positieve levenskoers stevig vast te houden. De terugkomdagen kunnen ook bezocht worden door cliënten die een ambulante behandeling of een WMO traject gevolgd hebben.

Als je bij De Skuul in behandeling komt dan sluit je in feite een behandelovereenkomst af met De Skuul.  De korte samenvatting is dat we overeenkomen dat jij hulp van ons aanvaard en dat wij die geven. De hulp is vrijwillig dus het staat je vrij de behandeling te beëindigen. In Nederland is afgesproken tussen de vertegenwoordigers van zorginstellingen en cliëntenplatforms onder welke voorwaarden wij verplicht zijn de afgesproken hulp te verlenen. Dat is vastgelegd in een document:  Algemene voorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg 2017.  De Skuul werkt volgens deze voorwaarden. Het is een uitgebreid stuk, dus wij kunnen ons voorstellen dat je daarin niet altijd kunt vinden wat je zoekt. Je kunt als je vragen hebt over de leveringsvoorwaarden altijd contact op nemen met de Skuul via Info@deskuul.nl of 0222-319413