BEHANDELINGEN

De basis GGZ van De Skuul is een behandeling voor cliënten met een verslavingsprobleem waarbij de problematiek licht of matig is. Afhankelijk van de ernst van je probleem spreken we een korte behandeling van 5 bijeenkomsten of een langere van 9-13 bijeenkomsten af.

Lees meer

De gespecialiseerde GGZ van De Skuul is een behandeling voor cliënten met een verslavingsprobleem waarbij de problematiek ernstig of zeer ernstig is. Bij deze behandeling verblijf je een periode bij De Skuul en ben je onderdeel van één van woongroepen. De duur van je verblijf is afhankelijk van de problematiek.

Lees meer

ONZE AANPAK

Het ‘draaiboek’ over het eigen leven zo veel mogelijk terug geven aan de persoon zelf met als einddoel: mensen weer in hun eigen kracht krijgen … Dat is de aanpak van de Skuul.

De Skuul behandelt volgens de landelijk afgesproken standaard: cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken. Maar we maken de behandeling wel op maat. Binnen het protocol is daarvoor voldoende ruimte. Alleen jij kunt je eigen gedrag veranderen in de richting die je wilt. Daarom is het belangrijk dat je de regie hebt over je behandeling. Jij levert de wil en de energie om te veranderen, wij leveren onze kennis en ervaring en samen werken we aan je herstel.

Bewezen effectief (evidence based)
Het protocol van cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik is speciaal ontwikkeld voor behandeling bij verslavingsproblemen en is bewezen effectief. De groepsvariant van cognitieve gedragstherapie is er ook in een korte of lange versie.

In een kennismakingsgesprek | intake maak je kennis met de behandelaar. Aan de hand van de vragenlijsten die je hebt ingevuld bespreek je met de behandelaar hoe de behandeling er uit komt te zien en maken jullie een gezamenlijk plan voor de behandeling en afspraken over het aantal gesprekken en de huiswerkopdrachten.

In de gesprekken daarna komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Analyse van de functie van het gebruik.
  • Bespreken van nadelen van middelengebruik of gokken.
  • Bespreken van voordelen van de beoogde gedragsverandering.
  • Inzichtelijk maken van ‘trek’ als een uitlokker van gebruik.
  • Het bepalen van een haalbaar veranderdoel.
  • Aanleren van zelfcontrole maatregelen.
  • Leren omgaan met ‘trek’ (craving), moeilijke momenten.
  • Maken van een terugvalpreventieplan.

Tussen de gesprekken maak je opdrachten of oefeningen via de e-Health website van de Skuul. De combinatie van gesprekken en oefeningen doen in de E-Health omgeving noemen we blended care. We bepalen samen hoe dat er precies uitziet.

Elk gesprek begint met een korte terugblik op het vorige gesprek en de periode die sinds dat gesprek verlopen is. Na een aantal gesprekken evalueer je met je behandelaar hoe ver je al bent op weg naar het doel van je behandeling. De behandeling kan individueel zijn of in groepsverband. In beide varianten wordt verwacht dat je via de website huiswerk maakt. Als dat in jouw geval onmogelijk is kun je dat tijdens de intake bespreken en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Online behandelplatform Karify
De Skuul werkt met het behandelplatform van Karify. Dit is een beveiligde website waarin je de huiswerkopdrachten maakt die bij het behandeltraject horen. Naast een aantal standaard oefeningen zijn er ook extra oefeningen die de behandelaar in overleg met jou beschikbaar maakt. Alle oefeningen en opdrachten die je maakt blijven voor jou beschikbaar, ook na afloop van de behandeling. Dat geldt ook voor de intake, het behandelplan en de evaluaties. Die informatie kan alleen door jou en je behandelaar worden gezien.

De wachttijd voor een plekje als bewoner op De Skuul is normaal gesproken 4 tot 6 weken.
Maar de wachttijd varieert van week tot week en wij adviseren altijd om telefonisch via 0222-319413 te informeren naar een eventuele directe plaatsingsmogelijkheid. Uiteraard kun je ook een mail sturen. De wachttijd voor behandeling in de basis GGZ is gemiddeld 2 weken.

Zorgbemiddeling
Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met ons, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je eigen zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De Skuul is een instelling voor herstelondersteunende verslavingszorg en levert specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) en Generalistische basiszorg (GB-GGZ). Dit betekent dat wij langdurige tweedelijns zorgtrajecten bieden maar ook kortdurende eerstelijns behandelingen. Voor deze zorg ben je wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering.

Je betaalt mogelijk een eigen risico. In 2019 is dat minimaal €385,-. Als je al een deel van je eigen risico hebt betaald wordt er een lager bedrag door je verzekeraar in rekening wordt gebracht.

Als je een hoger eigen risico hebt afgesproken wordt dat bedrag in rekening gebracht. Je kunt in je polis nalezen wat je hebt afgesproken. Meestal kun je ook via je account van je zorgverzekering zien wat je eigen risico is en hoeveel je daar a van betaald hebt. Als je er niet uitkomt kun je ook bellen met je zorgverzekeraar. Alle verzekeraars vergoeden de behandeling bij De Skuul

De Skuul declareert de behandeling rechtstreeks bij jouw verzekeraar.

Bij een aantal verzekeraars moeten wij vooraf financiering aanvragen voor jouw behandeling. De wachttijd voor de behandeling kan dan wat langer zijn, afhankelijk van de tijd die de verzekeraar nodig heeft om uitsluitsel te geven. Dit geldt voor:

De Amersfoortse
Ditzo
DSW
OWM Zorg en Zekerheid

Om extra ondersteuning te bieden aan oud-bewoners is er om de zes weken een terugkomdag. Deze dagen worden altijd heel goed bezocht. Voor veel oud-bewoners is het weer even ‘thuiskomen’. Het helpt mensen enorm om de ingezette positieve levenskoers stevig vast te houden.

AANMELDEN
DOORVERWIJZERS
LEVEN OP DE SKUUL
ERVARINGEN