ERVARINGEN

Voor mij was een lange behandeling belangrijk. De Skuul heeft mij geholpen door middel van de programma’s en de behandeling door het team dat altijd voor de bewoners klaarstaat.”
vrouw, middelbare leeftijd

“De skuul is/was voor mij een veilige plek waar ik mezelf helemaal weer heb gevonden.

Deze plek is voor mij een plek waar ik heb kunnen spreken over mijn verslaving en de moeilijkheden die dit met zich mee brengt door dat te doen heb ik een waardig bestaan op kunnen bouwen. In dit proces werd ik super begeleid door iedereen op De Skuul. Er wordt nadrukkelijk gekeken wat ik nodig had en daar werd super gehoor aangegeven. Ik heb mijn leven terug! Super bedankt! “
man, 25+

”Mijn ervaring met De Skuul is warm en open. Als je echt bereid bent te stoppen met gebruik en naar binnen wilt kijken, kun je leren met je emoties om te gaan. Ik heb nu een nieuwe manier van leven.”
vrouw, middelbare leeftijd

Peter aan het woord

Rina aan het woord

Meer ervaringsverhalen

Ik ben een voorbeeld van het wonder dat op Texel kan geschieden

Begin jaren tachtig vorige eeuw bleek ik zodanig aan alcohol verslaafd dat ik in Amsterdam, Den Haag en Wassenaar de ene opname na de andere moest ondergaan. De verslaving was als het ware in mij geslopen, ondanks goed werk en ogenschijnlijk goed privéleven. Hoogopgeleid verloor ik echter al snel de ene baan na de andere.

Destijds diverse malen de dood in de ogen gekeken. Ik ken elk ziekenhuis in de Randstad. Ruim tien jaren lang maandenlange opnames met therapieën, dagbehandelingen, gespreksgroepen, de zwaarste toegepaste therapieën, het werkte niet. Totdat ik uiteindelijk – door een goede ingeving van een van mijn hulpverleners – in juli 1996 in De Skuul op Texel kon worden opgenomen. De aanpak leek niet op wat ik eerder had meegemaakt, maar was wél doeltreffend!

De afgezonderde ligging van De Skuul, het zeer ervaren personeel en de toegepaste methode geeft iedereen die wil worden geholpen een definitieve nieuwe kans. Zo ook mij: geen sprake meer van problematisch alcohol gebruik, bijna 63 jaren oud, een blakende gezondheid. Ik ben een voorbeeld van het wonder dat op Texel kan geschieden. Na twintig jaren ernstig verslaafd te zijn geweest, wist de methode van De Skuul mijn in plaats van de dood, mij vele gezonde jaren te brengen, met een lieve vrouw en inmiddels (puber) zoon.

Een instelling, die gezien zijn ligging (niet te onderschatten), methodiek en zeer ervaren personeel, zelfs de moeilijkst te helpen verslaafden een mooie toekomst kan bieden. (B.H.)

Anoniem

Ik ben nu zes jaar nuchter

Ikzelf, De Skuul en haar staf heeft er voor gezorgd dat ik mijn leven zonder middelen weer op orde heb gekregen. De Skuul is mijn tweede huis, hier begrijpen ze mij, horen ze mij graag aan en geven ze mij een positieve drive het leven in zonder gebruik, kan hier altijd terug komen voor een gesprek, een opname of gewoon even kijken van waar ik ook alweer vandaan kwam en hoe het me nu afgaat. Je bent hier uit de drukte van de steeds hardere maatschappij.

Ben nu zes jaar nuchter van alle middelen die ik gebruikte. De Skuul heeft mij de handvatten gegeven hoe ik hier mee moest beginnen. Texel is een fijne locatie om je leven op orde te krijgen je bent hier uit de drukte van de steeds hardere maatschappij.

De groep waar ik in zat toen ik was opgenomen in De Skuul kwam uit het hele land. Deze mensen vonden het fijn dat ze (toentertijd nog via Jellinek) op Texel terecht konden. Wat ik weet en wat ik ook hoorde tijdens mijn opname is dat De Skuul een zeer hoog slagingspercentage heeft. (E.W.)

Anoniem

Ik had de hoop eigenlijk al opgegeven

Ik (en anderen, waaronder mijn huisarts) had eigenlijk de hoop al opgegeven dat ik ooit nog een enigszins normaal leven, zonder drank, zou kunnen leiden toen ik me bij de Jellinek aanmeldde. Gelukkig kwam ik in aanmerking voor een verblijf op De Skuul. Daar ben ik van juni tot oktober 2007, met succes, behandeld voor mijn alcoholverslaving.

Een behandeling die me tot de dag van vandaag van de drank heeft afgehouden! Ik ben daar de medewerkers van De Skuul nog steeds dankbaar voor. Ik denk dat de combinatie locatie (Texel), intensieve begeleiding (overdag veel praten en verschillende activiteiten), vrijheid (‘s avonds), en eigen verantwoordelijkheid (weekends) voor mij zeer goed heeft gewerkt. En niet alleen voor mij, maar ook voor vele anderen. (E.H.)

Anoniem

Op De Skuul ben ik eigenlijk weer begonnen te leven

Ik leidde daarvoor een kluizenaarsbestaan en gooide mij permanent vol met drank, mij afwendend van het leven om mij heen.

Op De Skuul begon ik weer te doen wat ik zo lang jammerlijk had nagelaten te doen, namelijk schrijven. Maar ook een andere kwaliteit kwam tijdens mijn verblijf op De Skuul bovendrijven: ik begon niet alleen te schrijven, maar ook verhalen te vertellen. Verhalen aan de hand van wat ik meemaakte met mijn medebewoners, of tijdens de schitterende natuurwandelingen bij het programma veldbiologie. Daarnaast begon ik op Texel nog iets anders in de plaats te stellen van dat oeverloze gezuip van me en dat was hardlopen – met de woonboerderij als start- en finishplaats van steeds groter wordende rondjes hijgen.

Uiteindelijk moet je het toch in dit leven met elkaar zien te rooien en De Skuul is wat dat betreft een geweldige leerschool.

Ik ben van mening dat een concept als dat van De Skuul nooit verloren mag gaan, ten gevolge van welke bezuiniging of reorganisatie dan ook. Sterker, ik zou er voor pleiten, binnen de verslavingszorg, maar ook misschien daarbuiten, in andere vormen van zorg – het concept juist te propageren en uit te breiden.

Bijzonder is de leefvorm waarin de bewoner verkeert, de grote mate van zelfstandigheid, overigens ook de op zichzelf al helende omgeving met natuur en dier. Zo heb ik het ook altijd ervaren: uiteindelijk moet je het toch in dit leven met elkaar zien te rooien en De Skuul is wat dat betreft een geweldige leerschool. Er is voortdurend sociale interactie, binnen de programma’s, maar ook daarbuiten. En vroeg of laat moet je die ander toch in de ogen kijken en daarmee ook jezelf.

Je voert met anderen een huishouden en beleeft er de vrije tijd mee, deelt lief en leed. Je wordt steeds met je medebewoners geconfronteerd –vooral met die ‘ellendige’ andere (die de ‘schuld’ is van alles) en daardoor ook met jezelf. En vroeg of laat moet je die ander toch in de ogen kijken en daarmee ook jezelf. De Skuul is de plek waar je dat gevecht kunt leveren, niet letterlijk natuurlijk, maar je kunt je bevrijden van een hele hoop ballast. En dat lucht op. Ook niet het besef dat de bewoners van De Skuul, ook buiten de programma’s om en zonder direct toezicht zoveel aan elkaar kunnen hebben, van elkaar kunnen leren en dat zoveel mogelijk zelfstandigheid daarin wenselijk is. (B.H.)

Anoniem

De partner van …

Alweer jaren geleden maakte mijn (ex-alcoholverslaafde) partner en ik de reis naar Texel naar De Skuul, in de hoop dat dit de juiste plek voor hem zou zijn. Nu nog, kan ik mij de indrukwekkende en voor hem en mij heilzame omgeving van deze unieke behandelplek voor de geest halen.

Ik was – en ben nog steeds  –  diep onder de indruk van deze voor mij dierbare plek. Hier ontstond jaren geleden de basis voor een nieuwe start: een toekomst zonder verslaving, een bewustwordingsproces, een manier van leven. Therapie, keiharde discussies, confrontatie, emotie. Begeleid door ervaringsdeskundige medewerkers.

Tijdens de diverse logeermomenten heb ik deel uit mogen maken van het bewustwordingsproces van de groep, die mogelijkheid heb ik als bijzonder en kostbaar ervaren. De plek is uniek, het concept van de zelfhulpkliniek is uniek.

Kleinschaligheid is de toekomst. Dat is ook het motto in de kleinschalige woonvormen waar ik zelf werkzaam ben. (T.v.Z.)

Anoniem

Bij De Skuul word je niet als nummer behandeld maar als mens

Ik ben 24 jaar oud en in 2010 opgenomen geweest in De Skuul. Dit was een geheel nieuwe en bijzondere ervaring voor mij. Hier werd je niet als nummer behandeld maar als mens.

De behandelaars werkten niet vanuit een boekje maar vanuit hun hart en levenservaring. En hoewel ik in het begin een hekel had aan de rondjes na het eten, yoga of het zingen, kreeg ik het eindelijk door dat ik echt verslaafd ben en dat ik hier iets aan moest doen.

Inmiddels ben ik twee jaar nuchter, volg de opleiding Maatschappelijke Zorg en loop stage op een zorgboerderij waar ik zelf mensen met een verslaving mag begeleiden. (T.B)

Anoniem

De omgeving werkt zeer mee aan de genezing

Het beroep dat wordt gedaan op eigen motivatie en eigen verantwoordelijkheid om van alcohol los te komen en een nieuwe invulling aan je leven te geven heeft mij persoonlijk erg geholpen.

Ervaring van de medewerkers en de persoonsgerichte en systeemtheoretische benadering levert naar mijn mening goede resultaten op. De omgeving waar de mogelijkheid bestaat om “los te komen” van het leven dat je hebt geleid, werkt zeer mee aan de genezing. De kleinschaligheid en de intensiteit die dit met zich meebrengt genezen eveneens (H.v.A.)

Anoniem

Het is een onbeschrijfelijk belangrijke periode geweest

In 2007 ben ik vijf maanden op Texel geweest. Het is een onbeschrijfelijk belangrijke periode geweest. Het heeft mijn leven voorgoed veranderd. Juist omdat we in een groep leefden en elkaar confronteerden en daarbij inzicht kregen door een naar mijns inziens uiterst gekwalificeerde staf, ervaringsdeskundigen. (S.G.)

Anoniem

Sinds 1994 tot de dag van vandaag betekent De Skuul heel veel in mijn gezin

In 1994 ben ik met mijn ex-man en onze 2-jarige dochter opgenomen geweest in De Skuul. Sinds 1994 tot de dag van vandaag betekent De Skuul heel veel in mijn gezin. Dit is zo’n unieke plek waar je met alle verslavingsproblemen en de daaromheen liggende problemen terecht kan. (M.K.)

Anoniem

De terugkomdagen zijn telkens opnieuw een beleving van thuiskomen

Als oud-bewoner maak ik zeer frequent gebruik van de zeswekelijkse terugkomdagen. De reis, het groepsgesprek en het meestal bondige contact met de staf geven me telkens opnieuw een beleving van thuiskomen. Een letterlijke retraite naar de essentie van mijn verblijf daar.

Op zo’n pelgrimage, eens in de zes weken, in de trein en op de boot word ik me weer bewust van de heilzame distance die ik telkens weer ervaar bij het passeren van de Mokbaai. Deze fysieke identificatie met de plek en de daaraan verbonden traditie is voor velen van onvermoede en onschatbare waarde.

Ik ben in 2008 opgenomen geweest bij De Skuul, en inmiddels alweer een aantal jaren volledig werkzaam als docent op een Hogeschool. (P.v.’t H.)

Anoniem

Texel heeft mij veel gebracht

Ik heb heel veel pijn en verdriet, boosheid en woede op Texel kunnen achterlaten en met schreeuwen veel in de Noordzee gegooid.

De staf heeft mij geleerd van mijzelf te houden, mijzelf complimenten te geven en voor mijzelf op te komen en er niet alleen te zijn voor anderen. (G.v.K.)

Anoniem

Ik ga nog steeds iedere zes weken naar de terugkomdag

De Skuul is uniek. vooral zelfhulp is uniek. Je moet toch zelf je verslaving de baas worden. Ik ben een ex-bewoner van De Skuul en het kwartje is daar gevallen voor me. Ik ben nu vier en een half jaar drank-, drugs- en medicijnvrij.

Het leven is fantastisch nu en had ik niet kunnen bereiken zonder De Skuul. Ik ga nog steeds iedere zes weken naar de terugkomdag. (E.J.)

Anoniem

Door dit plekje ben ik wie ik nu ben. Ex-verslaafd en gelukkig!

Weet u – ik heb via mijn toenmalige vriend in 1996 kennisgemaakt met dit fantastische oord en al hun medewerkers. Zelf ben ik ook opgenomen geweest en door dit plekje ben ik wie ik nu ben. Ex-verslaafd en gelukkig!

Zij hebben mij de gelegenheid gegeven met mijn destijds 12-jarige zoon daar te verblijven. Een unicum en zo hoefde ik niet gescheiden van mijn zoon te leven! Je partner en je kinderen (of anderen die heel belangrijk voor je zijn) worden betrokken bij jouw weg naar een ander leven, een leven zonder verslaving. Zij mogen zelfs komen logeren en meelopen in de groepen. En niet te vergeten de terugkomdagen. Zo belangrijk en zo nodig!

En zelfs jaren later ben je nog welkom voor een gesprek als je het even niet meer ziet zitten, of je belt even en altijd is er iemand van de leiding die tijd voor je neemt. (E.B.)

Anoniem

De Skuul en de andere bewoners hebben letterlijk mijn leven gered

Enkele jaren geleden ben ik vier maanden opgenomen geweest in De Skuul vanwege een alcoholverslaving. Tijdens mijn verblijf heb ik de draad van mijn leven weer kunnen oppakken en heb ik een goede start kunnen maken om te leren hoe te leven met een verslaving zonder te gebruiken. Ik ben sindsdien droog en nuchter gebleven. Inmiddels zes en een half jaar.

Tijdens mijn verblijf in De Skuul kwam ik in aanraking met ervaringsdeskundigen en andere professionals. Door hun doelgerichte aanpak, hun interventies en hun persoonlijke aanpak kreeg ik de ruimte om aan zelfonderzoek te doen. De Skuul zijn staf en de andere bewoners hebben letterlijk mijn leven gered.

Volgens mij werkt De Skuul goedkoop. Het is geheel zelfsupporterend. Er zijn geen kosten betreffende koks, etc. Volgens mijn informatie is het slagingspercentage groter dan vergelijkbare instellingen. Ik geef voorlichting over het nut van zelfhulp en zelfhelpgroepen in diverse instellingen en nergens zag ik zulke perfecte aanpak als in De Skuul. (P.v.G.)

En zelfs jaren later ben je nog welkom voor een gesprek als je het even niet meer ziet zitten, of je belt even en altijd is er iemand van de leiding die tijd voor je neemt. (E.B.)

Anoniem

De Skuul is nog steeds mijn vangnet

Na mijn opname in De Skuul, alweer 17 jaar geleden, is mijn leventje gigantisch veranderd. Dat heb ik, dankzij de omgeving en de steun die ik van deze mensen in al die jaren heb gekregen, nog meer verbeterd. Sterk worden en oefenen in een veilige omgeving zodat je na De Skuul de ‘grote’ maatschappij weer aan kan.

Na het behalen van mijn diploma mag ik me zelfs Ervaringdeskundige noemen. Maar nog steeds dus kom ik voor ondersteunende gesprekken graag naar Texel. Natuurlijk kan ik dat ook elders maar NIEMAND die me zo’n nieuw leven leerde als op De Skuul. Ik had een mega leefprobleem en was al vanaf mijn 15e jaar thuisloos en zwaar verslaafd aan medicijnen, daarna ook alcohol en harddrugs. Ik kende geen ander leven maar wilde dat wél. Juist een verblijf op een eiland als Texel met rust en ruimte, waar na 22.00 uur geen verbinding meer is met het ‘vaste land’ is voor mij en vele anderen een reddingsboei geweest en een extra steun.

Sterk worden en oefenen in een veilige omgeving zodat je na De Skuul de ‘grote’ maatschappij weer aan kan. Dat is het succes van De Skuul, deze afdeling heeft zich in de 33 jaar duidelijk bewezen. Je moet zelf leren leven zonder middelen. De Skuul is nog steeds mijn vangnet, dat werkt prima.
(R. v. D.)

Volgens mij werkt De Skuul goedkoop. Het is geheel zelfsupporterend. Er zijn geen kosten betreffende koks, etc. Volgens mijn informatie is het slagingspercentage groter dan vergelijkbare instellingen. Ik geef voorlichting over het nut van zelfhulp en zelfhelpgroepen in diverse instellingen en nergens zag ik zulke perfecte aanpak als in De Skuul. (P.v.G.)

En zelfs jaren later ben je nog welkom voor een gesprek als je het even niet meer ziet zitten, of je belt even en altijd is er iemand van de leiding die tijd voor je neemt. (E.B.)

Anoniem

Uitwaaien bij de Noordzee, gedachteloos worden, nieuwe start

Als oud-bewoonster, van april tot en met september 2003, heb ik veel baat gehad bij deze unieke vorm van hulpverlening. De plek, een boerderij, op een eiland, in de natuur.

Uitwaaien bij de Noordzee, gedachteloos worden, nieuwe start. Wandelen en huilen op de waddendijk, helemaal alleen. Naast de reguliere behandeling / therapie ook aandacht voor zingen, yoga en wandelen in de natuur.

Ruimte, vrijheid, vertrouwen, het kunnen ontspannen, gevoel van eigenwaarde, alles viel weer op zijn plek. Bij de hulpverlening die ik hier voor had ervaren was dat niet gelukt, ik bleef op slot, en voelde me letterlijk gevangen. Alle lof De Skuul! (T.H.v.d.B.)

Anoniem

Sindsdien heb ik nooit meer gedronken

Als alcoholverslaafde ben ik in juli 1999 (ik ben geboren in 1954 en al vanaf mijn dertiende was ik veel gaan drinken) op de woonboerderij terecht gekomen en in december van dat jaar ben afgezwaaid. Sindsdien heb ik nooit meer gedronken (en passant heb ik er ook mijn rookverslaving afgezworen, met behulp van de enorme creativiteit van één van de teamleden).

Ik ben in de jaren daarna regelmatig terug blijven komen naar De Skuul, ook als ik het soms moeilijk had, om de plek te herkennen waar ik mijn nuchterheid herwonnen heb. (B.H.)

Anoniem

Toen ik de eerste keer kennis maakte met De Skuul had ik eigenlijk alle hoop voor mijzelf al opgegeven

Mijn ervaring met De Skuul dateert van vier jaar geleden. Met succes! De heilzame omgeving samen met de methode ‘zelfhulpgroep’ is een bijzondere en voor mij en hopelijk vele anderen levensreddend geweest.

Uit het hele land kunnen verslaafden door zelfinzicht te ontwikkelen het proces van ontwenning en opbouw van een nieuwe gezonde leefwijze in een beschermde en gezonde omgeving, zich eigen maken onder begeleiding van zeer ervaren en betrokken hulpverleners.

Ik weet zeker dat het mij in een andere zorgsetting niet gelukt zou zijn om zo mijn leven weer op te pakken zoals het nu er voorstaat. Na de opname heb ik mijn MBO-Verzorgende behaald. Ik werk fulltime in de verzorging. En dit terwijl ik vanaf mij 15e alcohol dronk en de laatste vijf jaar van mijn alcoholprobleem dronk ik ongeveer 1/3 liter jenever per dag en dan nog een stuk of 8 biertjes.

Op Texel heb ik deze grote ommekeer in alle rust onder goede begeleiding mogen beleven en daar ben ik het personeel van De Skuul nog steeds dankbaar voor. Toen ik de eerste keer kennis maakte met De Skuul had ik eigenlijk alle hoop voor mijzelf al opgegeven. En nu sta ik volop in het leven en ben een gelukkige vrouw. Af en toe bel ik het personeel van De Skuul wel eens op om advies te vragen of om te bedanken.

Ik hoop van harte dat er nog velen mijn voorbeeld zullen volgen en daarmee dat de hulpverleners op Texel nog lang hun waardevolle werk kunnen uitvoeren. (E.F.)

Anoniem

Dankzij mijzelf en dankzij de werkwijze van De Skuul ben ik sinds 2005 clean

Zelf heb ik een ernstig alcoholprobleem gehad. Ik ben hiervoor in 2002 zes maanden en in 2005 maanden opgenomen geweest.

Dankzij mijzelf en dankzij de werkwijze van De Skuul ben ik sinds 2005 clean. Het is echt heel bijzonder wat ik in De Skuul ervaren heb. Het heeft mij ontzettend goed gedaan. Goed uitstekend samenwerkend team. Streng maar rechtvaardig. De aanpak leert je zelfstandig om te gaan met je problemen. (B.v.d.M.)

Anoniem

Het is een onbeschrijfelijk belangrijke periode geweest

In 2007 ben ik 5 maanden op Texel geweest. Het is een onbeschrijfelijk belangrijke periode geweest. En heeft mijn leven voorgoed veranderd.

Juist omdat we in een groep leefden en elkaar confronteerden en daarbij inzicht kregen door een naar mijns inziens uiterst gekwalificeerde staf, ervaringsdeskundigen. Het is een grote wens van mij dat andere mensen tot herstel kunnen komen op deze prachtige / krachtige plek. (S.G.)

Anoniem