VERWIJZERS

Bent u een hulpverlener, huisarts of wellicht een partner van iemand met een verslavingsprobleem? Wilt u weten of deSkuul voor uw cliënt of uw partner een goede tijdelijke plek is om het leven weer in eigen handen te krijgen? Belt (0222-319413) of mailt u ons dan gerust met behulp van het onderstaande contactformulier. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Samenwerking
De Skuul werkt samen met een groot aantal organisaties in de regio Noord Holland Noord, onder andere met Vicino. Daarnaast werken we samen in het Texelzorg overleg, onder andere in het kader van de WMO. De Skuul heeft een contract met de Gemeenten Texel, Den Helder en Schagen. De Skuul heeft ook een intensieve samenwerking met een huisartsenpraktijk op Texel.

1. Persoonlijk contact is voor De Skuul belangrijk, daarom willen wij dat de cliënt zich telefonisch aanmeldt. Wij vragen dan waar de cliënt hulp voor zoekt en waarom de keuze op De Skuul is gevallen. We leggen kort uit hoe we werken en beantwoorden de vragen van de cliënt.

Daarnaast noteren we een aantal administratieve gegevens

  • BSN
  • Gegevens van de huisarts
  • Zorgverzekering
  • Adresgegevens cliënt
  • Heeft de cliënt medicatie

2. Cliënt krijgt ingevulde verwijsbrief opgestuurd om door de verwijzer te laten ondertekenen. Als deze ontvangen is op De Skuul wordt de cliënt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op De Skuul.

3. De Mate (triage instrument) wordt afgenomen en er vindt een kennismakingsgesprek plaats. Daarin vertelt de cliënt meer over zichzelf en zijn of haar hulpvraag en leggen wij uit wie wij zijn en hoe we werken. De cliënt krijgt ook een beeld van de plek waar hij of zij eventueel aan het herstel gaat werken.

4. De volgende dag is er telefonisch contact plaats met de cliënt over de vraag of de Skuul een passende plek is. Als ook de cliënt daarvan overtuigd is worden afspraken gemaakt over een eventuele detox en mogelijke opname datum.

De Skuul heeft zelf geen detox. Afhankelijk van de duur en ernst van de verslaving kan de cliënt ambulant detoxen bij zijn huisarts of een instelling in zijn eigen omgeving, of is er een klinische detox nodig. De cliënt organiseert dat zelf. Ons beleid is om de behandeling op De Skuul aan te laten sluiten op de detox.

Deze procedure kan op verschillende manieren gaan. De aanmelding kan via de cliënt, de huisarts, een andere zorginstelling, of het lokale sociaal team bij ons binnen komen. In alle gevallen vragen we de cliënt zelf contact op te nemen. De volgorde van stappen kan in de praktijk variëren.

1. Cliënt meldt zich telefonisch. We inventariseren de problematiek en plannen een afspraak.

2. In een gesprek stellen we via een korte vragenlijst vast of begeleiding vanuit de WMO voldoende is. Als dat het geval is bespreken we met de cliënt hoe de hulp er uit zou moeten zien wat betreft inhoud, frequentie en duur. Als de problematiek complexer blijkt dan vooraf ingeschat schalen we op naar zorg via de zorgverzekeringswet (ZVW).

3. Er wordt een aanvraag gedaan bij de gemeente voor een beschikking in het kader van de WMO.

4. Als er een beschikking is kan de begeleiding starten.

Contactformulier