VRIENDEN VAN DE SKUUL

Stichting vrienden van de Skuul (SVS) heeft als doel fondsen te verwerven voor activiteiten die de Skuul op allerlei manieren ondersteunen. Dat kan rechtstreeks door het ondersteunen van bijzondere activiteiten van De Skuul zelf, zoals de kerstviering en allerlei andere gebeurtenissen die met De Skuul te maken hebben. Daarnaast wil de kersverse stichting in ieder geval jaarlijks een Vriendendag organiseren waar iedereen die het gedachtegoed en de activiteiten van De Skuul een warm hart toedraagt welkom is. De fondsen waarmee wij De Skuul hopen te ondersteunen komen in de eerste plaats van individuele bijdragen van de vrienden zelf en het verwerven van bijdragen van beneficiaire instellingen die we gaan benaderen. Onze oproep is dan ook: “Word vriend van de Skuul!”

Meer informatie? Neemt u dan gerust contact op via vriendenvan@deskuul.nl

Direct vriend worden? Maak uw gift dan over op rekeningnummer IBAN NL87RABO0175282242